تبیان، دستیار زندگی
دولت دهم با پشتوانه مصوبه مجلس از آذرماه سال ۸۹ اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها را با هدف کنترل مصرف حامل های انرژی و توزیع بهینه یارانه ها آغاز کرد که از همان ابتدا پرداخت نقدی ۴۵۵۰۰ تومانی یارانه به میزان برابر به تمام جمعیت ۷۵ میلیون ن
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

75 میلیون ایرانی در 53 ماه چقدر یارانه گرفتند؟


دولت دهم با پشتوانه مصوبه مجلس از آذرماه سال ۸۹ اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را با هدف کنترل مصرف حامل‌های انرژی و توزیع بهینه یارانه ها آغاز کرد که از همان ابتدا پرداخت نقدی ۴۵۵۰۰ تومانی یارانه به میزان برابر به تمام جمعیت ۷۵ میلیون نفری با منتقدانی همراه بوده که این انتقادها در دولت یازدهم به اوج خود رسید.
یارانه

در پاسخ به این انتقادها، مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد دولت یازدهم در قانون بودجه سال ۹۳ تبصره‌ای گنجاند که بر اساس آن دولت مکلف به حذف یارانه پُردرآمد ها شد ولی این مهم در سال گذشته هر چند کلید خورد ولی عملیاتی نشد و مجموع حذف شدگان به ۳۰۰ هزار نفر نرسید.

درپی اصرار کارشناسان و مجلسی‌ها و همچنین کسری حدود ۱۸ هزار میلیارد تومانی یارانه ها، دولت در سال ۹۴ روند حذف یارانه پُردرآمدها را با سرعت بیشتری در پیش گرفت که پیش بینی می شود، در سال جاری یارانه نقدی ۶ میلیون نفر حذف شود که صرفه‌جویی ۳ هزار میلیارد تومانی در پرداخت یارانه نقدی را به همراه خواهد داشت.

نگاهی به آمار پرداخت یارانه نقدی به بیش از ۷۵ میلیون نفر در ۵۳ ماه گذشته نشان می دهد که این رقم در اردیبهشت امسال به مرز ۱۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که تقریباً معادل ۹ سال بودجه عمرانی دولت از سال ۸۵ تا ۹۳ است.

بخش سیاست تبیان


منبع :الف