تبیان، دستیار زندگی
ضریح نمادین حضرت امام حسین (ع) که توسط هنرمندان ساخته شده، به عنوان بخشی از حلقه مفقوده باغ موزه دفاع مقدس است. رزمندگان اسلام در جبهه های حق علیه باطل در دفاع مقدس به امام حسین (ع) اقتدا کردند و از ایشان الگو گرفتند و همه شهدایی که در پل شهادت این باغ مو
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ضریح نمادینضریح نمادین حضرت امام حسین (علیه السلام) که توسط هنرمندان ساخته‌شده، به‌عنوان بخشی از حلقه مفقوده باغ‌موزه دفاع مقدس به شمار می رود. رزمندگان اسلام در جبهه‌های حق علیه باطل در دفاع مقدس به امام حسین (علیه السلام) اقتدا کردند و از ایشان الگو گرفتند . گزارش تصویری این ضریح پیش روی شما است.

 • حلقه مفقوده باغ‌موزه دفاع مقدس
  حلقه مفقوده باغ‌موزه دفاع مقدس
 • حلقه مفقوده باغ‌موزه دفاع مقدس
  حلقه مفقوده باغ‌موزه دفاع مقدس
 • حلقه مفقوده باغ‌موزه دفاع مقدس
  حلقه مفقوده باغ‌موزه دفاع مقدس
 • حلقه مفقوده باغ‌موزه دفاع مقدس
  حلقه مفقوده باغ‌موزه دفاع مقدس
 • حلقه مفقوده باغ‌موزه دفاع مقدس
  حلقه مفقوده باغ‌موزه دفاع مقدس
 • حلقه مفقوده باغ‌موزه دفاع مقدس
  حلقه مفقوده باغ‌موزه دفاع مقدس
 • حلقه مفقوده باغ‌موزه دفاع مقدس
  حلقه مفقوده باغ‌موزه دفاع مقدس
 • حلقه مفقوده باغ‌موزه دفاع مقدس
  حلقه مفقوده باغ‌موزه دفاع مقدس
 • حلقه مفقوده باغ‌موزه دفاع مقدس
  حلقه مفقوده باغ‌موزه دفاع مقدس
 • حلقه مفقوده باغ‌موزه دفاع مقدس
  حلقه مفقوده باغ‌موزه دفاع مقدس
 • حلقه مفقوده باغ‌موزه دفاع مقدس
  حلقه مفقوده باغ‌موزه دفاع مقدس
 • حلقه مفقوده باغ‌موزه دفاع مقدس
  حلقه مفقوده باغ‌موزه دفاع مقدس
 • حلقه مفقوده باغ‌موزه دفاع مقدس
  حلقه مفقوده باغ‌موزه دفاع مقدس

سامیه امینی

بخش فرهنگ پایداری تبیان