سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
دختر جوانی به انتقام از نامزدش عکس خصوصی مادر شوهرش را پخش می کند. دختر دانشجو شیرازی بعد از پخش فیلم خصوصیاش با رفتن به پارکینگ خصوصی پردیس دانشگاه آزاد اسلامی شیراز خود را به آتش می کشد .
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خودسوزی بخاطر پخش فیلم خصوصی

دختر جوانی به انتقام از نامزدش عکس خصوصی مادر شوهرش را پخش می کند. دختر دانشجو شیرازی بعد از پخش فیلم خصوصی اش با رفتن به پارکینگ خصوصی پردیس دانشگاه آزاد اسلامی شیراز خود را به آتش می کشد .

فراوری : طاهره رشیدی - بخش اجتماعی تبیان
خودسوزی، حودکشی

در ماه های اخیر و با غفلت ارگانها و مسئولین انتظامی و فرهنگی، ناهنجاری های گسترده اخلاقی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در حال بروز و شکل گیری است.
اگرچه رفع برخی ناهنجاری های اجتماعی در سطح جامعه ، به ظاهر دغدغه بخشی از مسئولین ذی ربط است و در سالهای اخیر برخی ارگانها از جمله نیروی انتظامی طرح هایی مانند طرح های ضربتی جمع آوری اراذل و اوباش یا گشت ارشاد و مبارزه با بدپوششی و یا جمع آوری بشقاب های ماهواره را در برخی از شهرها و مناطق تهران بزرگ اجرا کرده اند ، گویا گسترش فساد در فضایی که طبق آمار منتشره حدود سی میلیون نفر از افراد جامعه به آن دسترسی مستقیم دارند از نظرها پنهان مانده است و متاسفانه در سایه این غفلت ، فجایعی هولناک با ابعاد بسیار گسترده و پیچیده در حال اتفاق است. فجایعی که در ذات شبکه های اجتماعی نهفته هستند.  در ماه های اخیر تعداد زیادی صفحات غیراخلاقی توسط کاربران ایرانی فیس بوک ایجاد شده است که به انتشار تصاویر مستهجن و غیراخلاقی از زنان و دختران ایرانی مبادرت می ورزند و نشر این تصاویر بعضا بدون اطلاع و رضایت صاحبان آنها ، در محیط مجازی صورت می پذیرد اما اینبار انتشار یک فیلم خصوصی در شبکه های اجتماعی منجر به خودسوزی دختر جوان 20 ساله ای شد. دختر جوانی که به انتقام از نامزدش عکس خصوصی مادر شوهرش را پخش می کند. دختر دانشجو شیرازی بعد از پخش فیلم خصوصی اش با رفتن به پارکینگ خصوصی پردیس دانشگاه آزاد اسلامی شیراز خود را به آتش می کشد .هنرمندان به پخش عکس های خانوادگیشان اعتراض می کنند و برخی افراد سودجو از آرایشگاه ها و استخرهای زنانه تصاویری انتشار می دهند.

بعضی وقت ها ما با انجام کاری حتی به شوخی یا از روی انتقام با آبروی فرد دیگر بازی می کنیم و زندگی او را تحت شعاع قرار می دهیم. شاید بعداً پشیمان شویم ولی دیگر كار از كار گذشته و نمی توانیم آب ریخته را جمع کنیم

خودکشی ﺩﺧﺘﺮ دانشجوی شیرازی ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺷﺒﮑﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﺍﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ‌ﻫﺎﯼ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺧﺒﺮ ﺍﺯ ﻗﺼﺪ ﺧﻮﺩﺳﻮﺯﯼ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ. ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺎﻫﺪﺍﻥ ﻋﯿﻨﯽ ﺍﯾﻦ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯼ ﺩﺧﺘﺮ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺑﻪ ﺩﻭ ﻟﯿﺘﺮ ﺳﻮﺧﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺷﺘﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﭘﺎﺭﮐﯿﻨﮓ ﻣﺠﺎﻭﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺻﺪﺭﺍ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺧﻮدﺳﻮﺯﯼ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﻃﺮﺍﻓﯿﺎﻥ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺍﯾﻦ ﺁﺗﺶ ﺳﻮﺯﯼ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﭼﺎﺩﺭ ﻭ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺁﺗﺶ ﺭﺍ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﮐﻨﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺁﺗﺶ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭﺻﺪ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻ‌ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺩ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻗﻄﺐ ﺍﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮﺍﺯ ﺟﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﯽ‌ﺩﻫﺪ. ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ‌ﻫﺎ ﺍﺯ ﻣﺴﺌﻮﻻ‌ﻥ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻋﻠﺖ ﺍﯾﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻨﯿﺪﻩ‌ﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﯾﮏ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻋﺸﻘﯽ ﻭ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻧﺎﻓﺮﺟﺎﻡ ﻋﻠﺖ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺗﻤﺎﺱ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ‌‌ ﻫﻤﺎﻥ ﻓﺮﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺩ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ‌ﺑﺮﺩ. ﻣﺴﺌﻮﻻ‌ﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩﺳﻮﺯﯼ ﺩﺭ ﭘﺎﺭﮐﯿﻨﮓ ﻣﺠﺎﻭﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺕ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ.
پیرو همین خبر، یکی دو روزی هست که در شبکه های اجتماعی تصاویری دست به دست میشوند که حکایت از علت اقدام این دختر به خودسوزی دارند.
 بعضی وقت ها ما با انجام کاری حتی به شوخی یا از روی انتقام با آبروی فرد دیگر بازی می کنیم و زندگی او را تحت شعاع قرار می دهیم. شاید بعداً پشیمان شویم ولی دیگر كار از كار گذشته و نمی توانیم آب ریخته را جمع کنیم. این وسط هم آبروی دیگری را برده و هم آبروی خودمان را لکه دار کرده ایم.

دنیای مجازی و پیامدهای منفی آن

امروزه دستاوردهای دانش بشری پنجره جدیدی رو به افق های تازه صنعت و فناوری گشوده که از جهتی رفاه و آسایش را به ارمغان آورده و از طرفی آسیب های اجتماعی را به دنبال داشته است.
 
به دلیل استفاده نادرست از ابزار جدید، گاه جسم و روح انسان ها آسیب می بیند و فرهنگ و اعتقاداتشان خدشه دار می شود.

اثرات مخرب کاربردهای نادرست شبکه های مجازی بر بنیان خانواده‌ها از جمله اخاذی از زنان به تهدید انتشار فیلم و عکس خصوصیشان منجر به حوادث زیادی گشته از خودکشی و خود سوزی گرفته تا جریحه دار کردن غیرت خانوادگی که همگی نشأت گرفته از زیر پا گذاشتن حریم خصوصی افراد است

با بروز شبکه های اجتماعی که مجموعه ای از فرصت ها و تهدیدها است و شیوع آن بیشتر در قشر جوان به چشم می خورد، روز به روز ارزش فرصت ها کم می شود و جنبه های منفی آن فزونی می یابد. بر پایه تحقیقات، شبکه‌های اجتماعی چرخه تنهایی افراد را تشدید می کند و نارضایتی و افسردگی را در آنان برجسته می نماید. برخی افراد هم  از طریق شبکه های اجتماعی نامزد یا همسرشان را زیر نظر می گیرند و باعث حسادت و اختلافات زناشویی می شوند.

وجود پرونده های متعدد در پلیس فتا بیانگر این مطلب است که اثرات مخرب کاربردهای نادرست شبکه های مجازی بر بنیان خانواده‌ها از جمله اخاذی از زنان به تهدید انتشار فیلم و عکس خصوصیشان منجر به حوادث زیادی گشته از خودکشی و خود سوزی گرفته تا جریحه دار کردن غیرت خانوادگی که همگی نشأت گرفته از زیر پا گذاشتن حریم خصوصی افراد است.

استفاده مناسب از شبکه های اجتماعی

در کنار همه آثار منفی شبکه های اجتماعی مجازی، پیامدهای مثبتی هم وجود دارد و باید به جای انکار این پدیده نوظهور، با بررسی و ریشه یابی مشکلات و پیامدهای منفی ناشی از آن، از  طریق  آموزش و فرهنگ‌سازی، گامی موثر در راستای فقر فرهنگی موجود در این زمینه برداشت. هر کدام از ما نیز می بایست با شناختی صحیح از فضای مجازی و کارکردهای آن و به کارگیری روش های خود مراقبتی و رعایت اخلاق، در شبکه های مجازی و ارتباطات جدید، از آسیب های موجود در این عرصه بکاهیم.


منابع : قم فردا / باشگاه خبرنگاران

 

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین