تبیان، دستیار زندگی
حتراماً به اطلاع می رساند، باشگاه انرژی های تجدیدپذیر خرداد ماه، در روز پنج شنبه، 94/03/07 از ساعت 9:30 الی 12 در مرکز علوم و ستاره شناسی تهران واقع در تهران، میدان قدس، خیابان دزاشیب، خیابان عمار، کوی شهید صالحی، شماره 22 برگزار می گردد.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

باشگاه انرژی های تجدیدپذیر

احتراماً به اطلاع می رساند، باشگاه انرژی های تجدیدپذیر خرداد ماه، در روز پنج شنبه، 94/03/07  از ساعت 9:30 الی  12 در مرکز علوم و ستاره شناسی تهران واقع در تهران، میدان قدس، خیابان دزاشیب، خیابان عمار، کوی شهید صالحی، شماره 22 برگزار می گردد.

در این باشگاه بخش های مختلفی از جمله اخبار انرژی های تجدیدپذیر، نمایش فیلم کوتاه و سخنرانی جناب آقای مهندس الاهی، رئیس گروه نظارت و صدور مجوز وزارت نیرو، با موضوع "نگاهی دیگر به پیدا و پنهان سیاست های توسعه انرژی های تجدید پذیر در جهان: درس ها و پیشنهاداتی برای ایران" ارائه خواهد شد.

باشگاه انرژی های تجدیدپذیر

امید است این گونه کوشش ها باعث بهره وری بهینه از سرچشمه های سرشار انرژی های تجدید پذیر و بهبود محیط زیست گردد.

قبلا از بذل توجه و تشریف فرمایی جنابعالی سپاسگزاریم.

باشگاه انرژی های تجدید پذیر

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تهیه: تنظیم: نسرین صادقی