تبیان، دستیار زندگی
نمایشگاه آثار هنری دانش آموزان سال اول متوسطه مدارس شهر و روستاهای گرگان روز دوشنبه در کانون آفرینش این شهرستان دایر شد.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نمایشگاه آثار هنری دانش آموزان در گرگان

 • نمایشگاه آثار هنری دانش آموزان در گرگان
  نمایشگاه آثار هنری دانش آموزان در گرگان
 • نمایشگاه آثار هنری دانش آموزان در گرگان
  نمایشگاه آثار هنری دانش آموزان در گرگان
 • نمایشگاه آثار هنری دانش آموزان در گرگان
  نمایشگاه آثار هنری دانش آموزان در گرگان
 • نمایشگاه آثار هنری دانش آموزان در گرگان
  نمایشگاه آثار هنری دانش آموزان در گرگان
 • نمایشگاه آثار هنری دانش آموزان در گرگان
  نمایشگاه آثار هنری دانش آموزان در گرگان
 • نمایشگاه آثار هنری دانش آموزان در گرگان
  نمایشگاه آثار هنری دانش آموزان در گرگان


منبع: خبرگزاری ایرنا

بخش سفیران تبیان