تبیان، دستیار زندگی
امسال 11 عنوان کتب جدیدالتألیف در پایه هشتم و 4 عنوان کتب جدید در پایه چهارم ابتدایی تدوین شده است و در سال گذشته نیز در مقطع متوسطه کتب عربی، زبان، کار و فناوری و آداب و مهارت زندگی جدیدالتألیف بود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

قیمت کتب درسی در سال تحصیلی 93-94

قیمت کتب درسی در سال تحصیلی 93-94


 امسال 11 عنوان کتب جدیدالتألیف در پایه هشتم و 4 عنوان کتب جدید در پایه چهارم ابتدایی تدوین شده است و در سال گذشته نیز در مقطع متوسطه کتب عربی، زبان، کار و فناوری و آداب و مهارت زندگی جدیدالتألیف بود.


قیمت کتب درسی در سال تحصیلی 93-94 به شرح زیر است:

اول ابتدایی همراه با 3 دی وی دی 129000 ریال.

دوم ابتدایی همراه با 2 دی وی دی 133000 ریال.

سوم ابتدایی همراه با 1 دی وی دی 155000 ریال.

چهارم ابتدایی همراه با 1 دی وی دی 163000 ریال.

پنجم ابتدایی 154000 ریال.

ششم ابتدایی همراه با 2 دی وی دی 185000 ریال.

هفتم متوسطه اول دختران همراه با 2 دی وی دی 315000 ریال.

هفتم متوسطه اول پسران همراه با 2 دی وی دی 309000 ریال.

هشتم متوسطه اول دختران همراه با 2 دی وی دی 253000 ریال.

هشتم متوسطه اول پسران همراه با 2 دی وی دی 257000 ریال.

اول متوسطه دوم 216000 ریال.

دوم تجربی متوسطه دوم 283000 ریال.

دوم ریاضی متوسطه دوم 280000 ریال.

دوم انسانی متوسطه دوم 301000 ریال.  سوم تجربی متوسطه دوم 254000 ریال.

سوم ریاضی متوسطه دوم 314000 ریال.

سوم انسانی متوسطه دوم 267500 ریال.

پیش دانشگاهی تجربی 171000 ریال.

پیش دانشگاهی ریاضی 170000 ریال.

پیش دانشگاهی انسانی 170000 ریال.

پیش دانشگاهی هنر 316500 ریال.

بر اساس بررسی قیمت های امسال و سال گذشته، قیمت کتب پیش دانشگاهی در رشته تجربی،‌ریاضی و انسانی 9 هزار و 200 تومان افزایش یافته است.

در رشته انسانی سال سوم متوسطه قیمت کتب درسی نسبت به سال گذشته 14 هزار تومان افزایش پیدا کرده است.

در رشته تجربی سال سوم متوسطه قیمت کتب درسی نسبت به سال گذشته حدود 14 هزار تومان افزایش پیدا کرده است.

در رشته ریاضی سال سوم متوسطه قیمت کتب درسی حدود 17 هزار تومان افزایش یافته است.


منبع: خبرگزاری پانا

بخش سفیران تبیان