سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
كج راهه های شهرت در جوامع مختلف با یكدیگر تفاوت می كند. این كج راهه ها در جوامع مختلف رنگ و بوی بومی به خود می گیرند. در جامعه ما هم این كج راهه ها وجود دارند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کج‌راهه‌های شهرت

 كج‌راهه‌های شهرت در جوامع مختلف با یكدیگر تفاوت می‌كند. این كج‌راهه‌ها در جوامع مختلف رنگ و بوی بومی به خود می‌گیرند. در جامعه ما هم این كج‌راهه‌ها وجود دارند.

بخش اجتماعی تبیان
شهرت ، نقاب ، دروغ

خیلی از افراد دوست دارند كه شهرتی برای خود به دست آورند؛ دیگران آنها را ببینند و بشناسند. تب داغ شهرت در همه جوامع وجود دارد. شهرت فی‌نفسه چیز بدی نیست. با توجه به مقتضیات زندگی اجتماعی همه افراد در مقیاس‌های متفاوت حس مورد توجه دیگران بودن را دارند. مادامی هم كه این شهرت‌طلبی از راه‌های درست پیگیری شود، اشكالی ندارد اما مشكل زمانی بروز پیدا می‌كند كه عده‌ای از افراد راه‌های عجیب و غریب و ناهنجار را برای به دست آوردن شهرت انتخاب می‌كنند. میانبر‌هایی كه آنها در راه رسیدن به شهرت از آن استفاده می‌كنند كج‌راهه هستند كه بسیاری از آنها سر از جاهای خوبی درنمی‌آورند؛ ره صدساله یك‌شبه طی نمی‌شود.
عشق شهرت بودن در همه جوامع وجود دارد و در هر جامعه‌ای هم نمود‌های متفاوت خود را دارد. آدم‌ها از روش‌های مختلفی برای دیده شدن استفاده می‌كنند. این داستان در هر جامعه پیشینه متفاوتی دارد. ابزار رسیدن به شهرت در جامعه‌های مختلف با هم متفاوت است و بسته به نوع جامعه شهرت‌طلبی‌ها هم فرق می‌كند.

رفتارهای خارج از عرف برخی از بازیگران و پوشش‌های متفاوت از نخستین روش‌هایی است كه برای رسیدن به شهرت استفاده می‌كنند. مدل‌های لباس و آرایش گرفته تا ماشین‌های آنچنانی‌شان توجه جوانان را به سمت آنها جلب می‌كند

با ظاهرهای عجیب و غریب و رفتارهای ناهنجار بازیگران‌ هالیوود همه آشنا هستیم. از لباس‌های گوشتی و بالدار گرفته تا جراحی‌های نامتعارف گوش گرگی و بینی عقابی راه‌هایی هستند كه این افراد برای شهرت بیشتر استفاده می‌كنند. رفتارهای عجیب آنها كه دیگر جای خود دارد. استفاده از الفاظ زننده و حركات ناهنجار و بیرون از عرفی كه برخی آنها در كنسرت‌های‌شان انجام می‌دهند آنها را سر زبان‌ها می‌اندازد. بسیاری از افراد مشهور در كشورهای غربی با ظاهر‌ها و رفتارهای عجیب‌شان شهرت به دست آورده‌اند و مردم بیشتر از اینكه آنها را با هنرشان بشناسند با این آرایش‌ها و رفتارهای عجیب می‌شناسند.

  كج‌راهه‌های بومی رسیدن به شهرت!

كج‌راهه‌های شهرت در جوامع مختلف با یكدیگر تفاوت می‌كند. این كج‌راهه‌ها در جوامع مختلف رنگ و بوی بومی به خود می‌گیرند. در جامعه ما هم این كج‌راهه‌ها وجود دارند. برخی از سیاستمداران، بازیگران، خواننده‌ها و حتی مردم عادی در جامعه ما شیوه‌های مخصوص خود را برای رسیدن به شهرت دارند. بعضی از سیاستمداران با اظهارنظرهای جنجالی و غیرتخصصی این شهرت را به دست می‌آورند. همه این سیاستمداران را با این اظهارنظرها می‌شناسند و هر وقت كه به دنبال جنجالی در رابطه با یك موضوع خاص هستند به سراغ این سیاستمداران می‌روند. رفتارهای خارج از عرف برخی از بازیگران و پوشش‌های متفاوت از نخستین روش‌هایی است كه برای رسیدن به شهرت استفاده می‌كنند. مدل‌های لباس و آرایش گرفته تا ماشین‌های آنچنانی‌شان توجه جوانان را به سمت آنها جلب می‌كند. اخبار زندگی خصوصی هم از آن روش‌های زردی است كه نگاه شبكه‌های اجتماعی و مطبوعات زرد را به سمت این بازیگران می‌كشاند. شایعه‌سازی‌ها و سرك‌كشیدن‌های این مطبوعات در زندگی خصوصی این افراد كمتر مشهور، یكی از بهترین راه‌ها برای مشهورتر كردن آنهاست. بعضی‌ها هم ممکن است برخی از هنجارها را زیر پا بگذارند و رفتارهایشان اعتراض جامعه را در پی داشته باشد.

 نام نیك باید تبدیل به ارزش شود

یك آسیب‌شناس مسائل اجتماعی در تبیین اجتماعی علت روی آوردن افراد به شهرت می‌گوید: در جوامعی كه شهرت ارزش و بها پیدا می‌كند و افراد مشهور امتیازاتی خاص پیدا می‌كنند، شهرت برای دیگر افراد جامعه هم اهمیت پیدا می‌كند. در این جوامع به شهرت بهایی داده می‌شود كه برحق نیست. ارزشی كه شهرت دارد و استفاده‌های مناسب و نامناسبی كه برخی از افراد مشهور از شهرتشان می‌كنند باعث می‌شود بعضاً افراد جامعه از انواع راه‌های مختلف برای رسیدن به این شهرت استفاده كنند. این راه‌ها ممکن است همراه با فریبكاری باشند و در آنها حقوق دیگران تضییع شود. این ماجرا در جوامع مختلف متفاوت است و بستگی به نوع جامعه دارد. در جوامع توسعه‌یافته شهرت كاذب برای فرد اعتبار نمی‌شود. امیرمحمود حریرچی در ادامه به راهكارهای مقابله با این پدیده اشاره می‌كند ومی‌گوید: باید در جامعه جلوی مواردی را كه از شهرت سوءاستفاده می‌شود گرفت و فضایی را فراهم كرد كه در آن شایستگی و لیاقت افراد مبنای رسیدن آنها به بسیاری از امتیازات اجتماعی باشد و نام نیك درجامعه تبدیل به ارزش شود. فردی كه به دنبال نام نیك است، رفتار نیكی دارد و به حقوق دیگران تعرض نمی‌كند و دنبال شهرت هم نمی‌گردد بلكه شهرت خود به سراغ فرد می‌آید.

 روی كتاب ركورد‌های گینس را هم كم می‌كنند

شهرت‌طلبی، خاص طبقه خاصی از جامعه نیست. برخی از افراد مشهور دوست دارند مشهورتر شوند و بعضاً افراد عادی هم شیفته شهرت افراد مشهور هستند. در برخی از افراد عادی جامعه هم این میل به دیدن وجود دارد و كج‌راهه‌های رسیدن به شهرت در بین آنها هم رونق دارند. عده‌ای ممكن است بخواهند در یك جمع 100 نفره دیده شوند و عده‌ای دیگر بخواهند در یك جمعیت 100 میلیونی.

در جوامعی كه شهرت ارزش و بها پیدا می‌كند و افراد مشهور امتیازاتی خاص پیدا می‌كنند، شهرت برای دیگر افراد جامعه هم اهمیت پیدا می‌كند. در این جوامع به شهرت بهایی داده می‌شود كه برحق نیست

هر چقدر كه مقیاس‌ها بیشتر می‌شود رفتارهای عجیب و غریب هم فزونی بیشتری می‌گیرند. گاهی روش‌هایی كه این افراد برای رسیدن به شهرت به كار می‌برند روی كتاب ركوردهای گینس را هم كم می‌كند. یك روانشناس از دلایل روانی روی آوردن افراد به شهرت می‌گوید: در میل به شهرت‌طلبی افراد جنبه‌های شخصیتی و جنبه‌های فرهنگی تاثیر دارند. افراد دوست دارند مطرح شوند؛ زیرا مطرح بودن و دیده شدن به آنها اعتماد به نفس می‌دهد. كسانی كه شخصیت خود را قبول ندارند مورد تایید دیگران بودن به آنها هویت می‌دهد؛ هر چند این هویت كاذب یك هویت كوتاه‌مدت باشد. این افراد از كمبود شخصیت و كمبود خودپنداره مثبت درباره خود رنج می‌برند. از سوی دیگر هم فرهنگ به این شهرت‌طلبی‌ها دامن می‌زند.
تبلیغات و جلوی چشم بودن ارزش تلقی می‌شود و همین در برخی از افراد جامعه میل به شهرت را ایجاد می‌كند. بهروز بیرشك می‌افزاید: كسانی كه از شخصیت پخته‌تری برخوردار هستند احتیاجی به این دیده شدن‌های كاذب ندارند؛ آنها دوست دارند كه دیگران آنها را همان‌گونه كه هستند بشناسند. احتیاجی به شهرت برای مورد قبول دیگران بودن ندارند. او در ادامه به راهكارهایی كه برای حل این مساله وجود دارد اشاره می‌كند و می‌گوید: هم در جنبه‌های خانوادگی و هم در جنبه‌های فرهنگی باید نوع نگاه به شهرت را تغییر داد. در خانواده‌ها باید رفتار درست به فرزندان آموزش داده شود و شخصیت خوب و پخته‌ای به فرزندان بدهند. خانواده‌ها نباید شهرت را خیلی بزرگ كنند. والدین باید برای بچه‌های خود وقت بگذارند تا آنها خودپنداره مثبتی در رابطه با خود پیدا كنند و اعتماد به نفسشان تقویت شود. از سوی دیگر هم در جامعه و از بعد فرهنگی نباید به برخی از افراد مشهور خیلی بها داد. 


منبع : آرمان

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین