تبیان، دستیار زندگی
و پرورش: برای هر پایه 2 كتاب تربیت بدنی تدوین می شود دكتر سجادی در مورد آخرین اطلاعات كتاب تربیت بدنی مدارس گفت:" برنامه درسی پایه اول تا پنجم ابتدایی تدوین و آماده شده كه بر اساس این برنامه برای هر پایه 2 كتاب تدوین خو...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

معاون تندرستی وزارت آموزش و پرورش:

برای هر پایه 2 كتاب تربیت بدنی تدوین می شود

دكتر سجادی در مورد آخرین اطلاعات كتاب تربیت بدنی مدارس گفت:" برنامه درسی پایه اول تا پنجم ابتدایی تدوین و آماده شده كه بر اساس این برنامه برای هر پایه 2 كتاب تدوین خواهد شد."

معاون تربیت بدنی و تندرستی وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار ورزشی ایسنا، ادامه داد:" یكی از این كتاب ها راهنمای معلم است كه برای 36 جلسه در طول سال تنظیم شده است، برای هر دانش آموز نیز كتابی برای آشنا شدن با مبانی تربیت بدنی طراحی شده كه البته از این كتاب امتحان كتبی طرح نمی شود و فقط برای آشنایی دانش آموزان و خانواده آنهاست تا كمك بیشتری به سلامتی دانش آموزان شود."

دكتر سجادی در خصوص استفاده از معلمین غیر متخصص در تربیت بدنی مدارس گفت:" این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد . معلمان پایه اول تا سوم ابتدایی با توجه به مقررات موجود باید تمام دروس را آموزش دهند و ما برای آشنایی آنها با برنامه های جدید دوره های آموزشی و كتاب راهنما را پیش بینی كرده ایم، در كلاس های چهارم و پنجم ابتدایی و دوره راهنمایی و متوسطه هم از معلمین متخصص استفاده می شود."

وی در مورد استعداد یابی در معاونت تربیت بدنی آموزش و پرورش گفت:" بیشترین وظیفه ما به سلامت دانش آموزان برمی گردد نه قهرمانی آنها، قهرمانی بیشتر مربوط به فدراسیون ها و باشگاه های ورزشی است اما به این معنی نیست كه ما در این زمینه غفلت كنیم و در نظر داریم دانش آموزان را با برنامه هایی آماده كنیم و اگر هم استعداد خاصی وجود داشته باشد، در طول مسابقات و در كانون های ورزشی بروز می یابد و متخصصین ورزش فدراسیون ها هستند كه می توانند از این استعدادها بهره ببرند."

سجادی در خاتمه درباره نیروی انسانی و معلمین تربیت بدنی مورد نیاز آموزش و پرورش گفت: ما اطلاعات و نیازهای خود را به بخش جذب نیرو معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی آموزش و پرورش می دهیم و آنها با توجه به ردیف استخدامی در تمام رشته ها توزیع نیرو می كنند كه این نیروها مانند دیگر بخش ها، نیازهای ما را برطرف و تامین نمی كنند و باید نیروی انسانی بیشتری در اختیار تربیت بدنی آموزش و پرورش قرار بگیرد.