تبیان، دستیار زندگی
کتاب مجموعه اهداف، سیاست ها و برنامه های اقتصاد مقاومتی از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور منتشر شد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

درباره اقتصاد مقاومتی عمیق تر بدانید


کتاب مجموعه اهداف، سیاست‌ها و برنامه های اقتصاد مقاومتی از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور منتشر شد.
کتاب مجموعه اهداف، سیاست ها و برنامه های اقتصاد مقاومتی که شامل مجموعه مصوبات شورای اقتصاد است، از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، امور کمیسیون ها، دبیرخانه ها و شوراهای اقتصادی (شورای اقتصاد) منتشر شد.
اهداف، سیاست ها و برنامه های اقتصاد مقاومتی

این کتاب دارای مقدمه، خلاصه اجرایی و در قسمت طلیعه نیز شامل ابلاغیه و بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتی است. همچنین در بخش دیگر به ابلاغیه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی رهبر معظم انقلاب در تاریخ 92.11.29 پرداخته و حاوی دستور شماره 179062 مورخ 92.12.01 ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است.
کتاب مجموعه اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی ازسوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور منتشر شد.
در این کتاب که توسط امور کمیسیون‌ها، دبیرخانه ها و شورای اقتصادی تهیه و تدوین شده است، محتوای هجده مورد از مصوبات شورای اقتصاد در خصوص اقتصاد مقاومتی ارایه شده است.
کتاب مجموعه اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی شامل طلیعه (ابلاغیه و بیانات راهبرد معظم انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتی) و سه حوزه اقتصاد کلان، بخش‌های اقتصادی و بخش‌های اجتماعی و فرهنگی است.
در هر حوزه، در قالب فصول جداگانه مصوبات شورای اقتصاد در خصوص وظایف دستگاه های ذی‌ربط به همراه مبانی و مستندات،ابلاغیه مقام معظم رهبری، نامه معاون اول رییس جمهور، اهداف، سیاست‌ها، برنامه‌های عملیاتی و برنامه های متناظر با سیاست‌های مربوطه، شیوه اجرا وکاربرگ برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی تشریح شده است.
 در طلیعه، هجده مورد از بیانات رهبر معظم انقلاب که حاوی مطالب بسیار مهمی در خصوص اقتصاد مقاومتی است، درج شده است تا خواننده با مطالعه آن با ابعاد گسترده فلسفه اقتصاد مقاومتی آشنا شود.
در حوزه اقتصاد کلان به مواردی همچون هدفمند سازی یارانه‌ها و عدالت اجتماعی، توازن منطقه‌ای، ارتقای بهره‌وری و رقابت‌پذیری اقتصاد، انضباط مالی و بودجه ،اصلاح نظام درآمدی دولت، سیاست های پولی و اعتباری و همچنین تقویت سرمایه انسانی، اجتماعی و توسعه کارآفرینی پرداخته شده است. در این حوزه دستگاه های اصلی شامل معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشند.

در این کتاب که توسط امور کمیسیون‌ها، دبیرخانه ها و شورای اقتصادی تهیه و تدوین شده است، محتوای هجده مورد از مصوبات شورای اقتصاد در خصوص اقتصاد مقاومتی ارایه شده است


در حوزه بخش‌های اقتصادی به مواردی همچون مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز، امنیت غذایی و تولید محصولات راهبردی، بهینه سازی مصرف آب و صادرات  برق، توسعه زیرساخت‌های تجارت خارجی و ترانزیت  و گسترش پوشش استاندارد ملی و در نهایت کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص در تامین نیازهای کالایی کشور و توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور پرداخته شده است. در این حوزه به ترتیب دستگاه های اصلی وزارتخانه‌های نفت، جهاد کشاورزی، نیرو، راه و شهرسازی، سازمان ملی استاندارد ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی است.
در حوزه بخش‌های اجتماعی و فرهنگی به مواردی همچون ساماندهی نظام ملی نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان، گفتمان‌سازی اقتصاد مقاومتی، ساماندهی نظام ملی نوآوری و شفاف سازی بودجه هزینه‌‌ای و سرمایه‌ای دولت که دستگاه‌های اصلی مرتبط با این مصوبات شامل وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور می‌باشند.

در مقدمه این کتاب به قلم محمدباقر نوبخت می خوانیم: "سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، نسخه مناسبی برای پیشرفت و تعالی کشور است. هدف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، تامین رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز می باشد. "اقتصاد مقاومتی" بر مقابله و مقاومت اقتصاد در برابر تکانه ها و مخاطرات مختلف، عدم آسیب پذیری و سرعت بخشیدن به رشد و پیشرفت اقتصاد کشور تاکید دارد.

سیاست های مذکور، جهت حرکت کشور را نشان می دهند که اجرای آنها نیازمند عزم ملی و وفاق روسای قوا می باشد. اجرای سیاست های مزبور نیازمند رویکردی کلان، نظام مند و همراه با تقویم اجرایی مشخص است. اجرای این سیاست ها فقط مربوط به سال جاری و سال آینده نیست بلکه باید قابلیت های آن در برنامه ششم توسعه نیز عملیاتی شود.

با توجه به وظایف و اختیارات شورای اقتصاد مندرج در قانون برنامه و بودجه، ظرفیت قانونی شورای اقتصاد برای ساماندهی اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در دستور کار معاونت قرار گرفت و ساختار و ساز و کارهای منسجمی برای مشارکت کلیه دستگاههای اجرایی، طراحی و عملیاتی شد

با توجه به وظایف و اختیارات شورای اقتصاد مندرج در قانون برنامه و بودجه، ظرفیت قانونی شورای اقتصاد برای ساماندهی اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در دستور کار معاونت قرار گرفت و ساختار و ساز و کارهای منسجمی برای مشارکت کلیه دستگاههای اجرایی، طراحی و عملیاتی شد.

وظیفه خود می دانم از جناب آقای دکتر اسحاق جهانگیری، معاون اول محترم رئیس جمهور، اعضای محترم شورای اقتصاد و روسای دستگاههای اجرایی که با همکاری و مشارکت موثر خود در پیشبرد این مهم نقش بسزایی ایفا نموده اند، سپاسگزاری نمایم. همچنین از اعضای کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد، نمایندگان دستگاههای اجرایی و دفاتر تخصصی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، به ویژه امور کمیسیون ها، دبیرخانه ها و شوراهای اقتصاد (دبیرخانه شورای اقتصاد)، که در مراحل تهیه، تدوین و تصویب و ابلاغ مصوبات شورای اقتصاد نقش ارزنده ای داشته اند، صمیمانه قدردانی می نمایم.

از آنجایی که بر اساس مصوبه شورا، هر یک از دستگاههای اجرایی مکلف اند نسبت به تهیه و تدوین برنامه های عملیاتی اقتصاد مقاومتی در چارچوب کاربرگ برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی و ارائه اهداف کیفی، کمی، اقدامات، منابع مالی و نحوه تامین آن برای هر یک از برنامه های عملیاتی مصوب اقدام نمایند. انتظار می رود دستگاههای اجرایی در راستای ایفای نقش موثر و سازنده خود در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، به وظیفه خطیر خود اهتمام کنند."

این کتاب در 295 صفحه ازسوی مرکز اسناد، مدارک و انتشارات معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور منتشر شده است.

فرآوری: امیر رضوانی

بخش اقتصاد تبیان


منابع : مشرق/  وزارت امور اقتصاد و دارایی
مطالب مرتبط:
اقتصاد مقاومتی در مقابل نقاط ضعف اقتصاد
اقتصاد مقاومتی و جهانی سازی
 بانکداری اسلامی و اقتصاد مقاومتی