وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
در حال حاضر، ترجمه متنی از یک زبان به زبان دیگر بوسیله كامپیوتر امكانپذیر شده است. اما ترجمه فرهنگی چیز دیگری است و بنا به تعریف قادر ساختن فرهنگ ها به درك متقابل یکدیگر است؛ و این شامل ت...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ترجه فرهنگی چیز دیگری است!

اینترنت و تغییر فرهنگی(2)


در حال حاضر، ترجمه متنی از یک زبان به زبان دیگر بوسیله كامپیوتر امكانپذیر شده است. اما ترجمه فرهنگی چیز دیگری است و بنا به تعریف قادر ساختن فرهنگ ها به درك متقابل یکدیگر است؛ و این شامل تغییر حداقل یكی از فرهنگها می شود.

در هر فرهنگ در خصوص محاوره و گفت وگو های افراد قوانین خاصی وجود دارد. این قوانین در ارتباطات اینترنتی نادیده گرفته می شود. اینترنت همبستگی "درون گروهی" را كاهش می دهد، گفتگو با اعضای بیگانه را آسان می كند، و در نتیجه ارتباطات "برون گروهی" یا "بین گروهی" را تسهیل می کند.

متکی نبودن بر ارتباط رو در رو طبیعت ارتباط اینترنتی را متفاوت کرده است. حضور فیزیكی در روابط متقابل باعث افزایش انگیزه و هوشیاری می‌شود، اما ارتباطات كامپیوتری منجر به هوشیاری روانشناختی نمی شود. در ارتباطات كامپیوتری قوانین مختلفی و خاص خود بكار برده می شود و نتایج متفاوتی هم از این طریق به دست می آیند.

نكته قابل توجه در ارتباط اینترنتی این است كه خصوصیاتی از قبیل ؛ سن ،جنسیت، نژاد، لهجه، طبقه اجتماعی، جذابیت چهره، سبك لباس پوشیدن، جذابیت فیزیكی، هوش، تیپ و .... معیار قضاوت ما در باره افراد در دنیای غیر مجازی قرار می گیرد.اما این معیارها در دنیای مجازی اینترنت عمدتا این گونه معیارها نیستند.

اینترنت به عنوان رسانه‌ای که می تواند به کار تامین مقاصد سیاسی بیاید یا عاملی برای رشد اقتصادی باشد، می تواند موجبات تغییرات فرهنگی را فراهم کند. از این جهات، اینترنت به افراد میدان می دهد تا عقاید ، نظریات و ارزش هایشان را به دیگران عرضه کنند و به این ترتیب به آنها امكان می دهد كه بهترین بهره را از این ابزار ببرند.

این بهره برداری ها می تواند بصورت فروش اینترنتی كالا به افرادی باشد كه آنها را نمی‌بینید و یا یشکل فراهم آوردن تسهیلات برای مردمی باشد كه چیزی در باره موقعیت و جایگاه اجتماعی آنها نمی دانید. بدین ترتیب توسعه اینترنت ، لزوما به این معناست كه مهارتهای گوناگون بدون در نظر گرفتن ارزش های اصلی فرهنگی ، اهمیت پیدا می کنند.

درارتباطات گروهی اینترنتی مشاركت در بحث های گروهی ، بیشتر از رابطه رو در رو است . به این ترتیب احتمال تسلط یا تفوق یك فرد بر سایرین كمتر خواهد بود. در بحث های اینترنتی زمان رسیدن به اتفاق نظر بیشتر و اظهارات رد و بدل شده میان كاربران كمتر است. این، شاید به این دلیل باشد كه این نوع ارتباط نه به طور كامل نوشتاری و نه کاملا گفتاری است، بلكه جایگاهی میان این دو نوع ارتباط دارد . در جریان آن دسته از ارتباطات گروهی كه به وسیله كامپیوتر انجام می شود ، نظر افراد به میزان قابل توجهی با نظرات اولیه آن‌ها فرق پیدا می کند.

شاید افزایش توانایی‌های كاربران اینترنتی در پذیرش فرهنگ و نوع تعامل ارتباط اینترنتی ، باعث شود این نوع فرهنگ بر روی نظام اجتماع واقعی تاثیر گذاشته و فشار اجتماعی و اتفاق نظر ها در رای گیری‌ها را كاهش دهد.

بعلاوه ارتباطات اینترنتی به افراد امكان این تجربه را می دهد كه در بحث هایی كه صرفا ضرورت اجتماعی ندارد نام یكدیگر را بخوانند و به راحتی از دشنام و كلمات توهین آمیز استفاده كنند .

بدین ترتیب گفتگو ها و بحث های اینترنتی زبان خاص افراد بلند پایه را با زبان افراد پایین دست ادغام می كند .در بحث های اینترنتی ، از آنجا كه امکان اعمال نفوذ و قدرت یك فرد بر سایرین كاهش می یابد "قانون اكثریت" اعمال می شود.

در فضای مجازی می توان بدون حضور فیزیكی ارتباط برقرار كرد ولی امكان ارتباطی كامل از این نوع در فضای اینترنت ناممكن است. امكان فریبكاری آشكار در یك موقعیت مستقیم و رو در رو به حداقل می رسد ولی فریبکاری برروی اینترنت بسیار آسان است .

این قانون جایی اجرا می شود كه هدف ، قضاوت در باره ی موضوعی خاص است ، یعنی تصمیم گیری نهایی ، نوعی نظر خواهی است که در آن گروه اكثریت قدرت بیشتری دارند. بنابراین امكان گرایش سایر اعضا به سمت این گروه بیشتر از دوری گزیدن از آن است.

در تصمیم گیریهای بعدی ، تجربه عاملی است كه سرعت تصمیم‌گیری نهایی را افزایش می‌دهد.

باید اضافه كرد كه عواملی چون؛

• گستره ی زمانی تعامل

• هدف و مقصود تعامل

• نوع مشاركت

• تكرار پذیری ارتباط

• قدرت و جایگاه نسبی افراد

• میزان الفت آنان

• تعادل در تعداد افرادی كه به عنوان موافق و مخالف بحثهای اینترنتی شركت می كنند

• خصوصیات مورد توجه آنها

همه عوامل فوق در اثر گذاری ارتباطات بر طرز تفكر و ارزش های افراد نقش دارند. و كسب این تجربه های فوق در دنیای مجازی در نوع خود یك تغییر فرهنگ در نظام اجتماعی دنیای واقعی را به ارمغان می آورد.

دكتر جرمی استنگروم JEREMY STANGROOM , PH.D ، دكترای علوم نظری اجتماعی و متخصص فناوری ارتباطات و اطلاعات IT ، در مورد ارتباط انسانی از طریق آنلاین دیدگاه خاصی دارد.

او معتقد است که طبق نظر اندیشمندان بسیاری که در باره اینترنت نوشته اند ارتباط افراد از طریق اینترنت در مقایسه با انواع روزمره ارتباط که با حضور فیزیكی افراد همراه است از جهات و بشیوه های مختلفحالتی تقلیل یافته دارد .

برای مثال هیوبرت دریفوس فیلسوف معاصر آمریكایی و استاد دانشگاه بركلی در كتاب خود با نام " در باب اینترنت" استدلال می كند كه : "درك ما از واقعیت ، اشیا ، افراد و توانایی ما در برقراری ارتباط موثر با آنها، به شیوه ای كه بدن ما بی سرو صدا در پس زمینه عمل می‌كند ، ارتباط دارد . توانایی بدن در دستیابی به چیز ها ، قوه درك ما از واقعیت كاری كه انجام می دهیم و یا آماده ایم كه انجام دهیم ، بسیار است . همه این امور را بدن بی هیچ دردسری ، به شكلی فراگیر و موفق انجام می دهد. و ما بندرت متوجه انجام چنین اموری می شویم .

در ارتباطات رو در رو و در هنگام ملاقات با دیگران ما می‌توانیم تا حدودی نسبت به آن‌ها اطمینان بدست بیاوریم ولی در روابط آنلاین این امر امكان پذیر نیست .

اینترنت به عنوان رسانه‌ای که می تواند به کار تامین مقاصد سیاسی بیاید یا عاملی برای رشد اقتصادی باشد، می تواند موجبات تغییرات فرهنگی را فراهم کند.

در فضای مجازی می توان بدون حضور فیزیكی ارتباط برقرار كرد ولی امكان ارتباطی كامل از این نوع در فضای اینترنت ناممكن است. امكان فریبكاری آشكار در یك موقعیت مستقیم و رو در رو به حداقل می رسد ولی فریبکاری برروی اینترنت بسیار آسان است .در اینترنت می‌توان افراد را با خلق شخصیت هایی كاملا تخیلی فریب داد، ولی این امر در دنیای غیر مجازی بسیار مشكل است. بنابراین روابط اینترنتی در مقایسه با روابط "واقعی" (رو دررو) همراه با حضور فیزیكی ، روابطی ضعیف هستند.

نكته قابل توجه در ارتباط اینترنتی این است كه خصوصیاتی از قبیل ؛ سن ،جنسیت، نژاد، لهجه، طبقه اجتماعی، جذابیت چهره، سبك لباس پوشیدن، جذابیت فیزیكی، هوش، تیپ و .... معیار قضاوت ما در باره افراد در دنیای غیر مجازی قرار می گیرد.اما این معیارها در دنیای مجازی اینترنت عمدتا این گونه معیارها نیستند. پس مسئله مشخصه اصلی ارتباطات اینترنتی فقدان رابطه "رو در رو" و نبود حضور فیزیكی است كه فریبكاری و جعل هویت واقعی را ممكن می كند . از طرف دیگر، ارتباطات اینترنتی مانع گرایش به كلیشه پردازی و هویت سازی می شود.

اگر با كنترل جنبه هایی از شخصیت خود در ارتباط های آنلاین بتوانیم از پیشداوری بر اساس كلیشه‌های موجود و بی دلیل خودداری كنیم ، آنگاه امكان دارد ارتباطات اینترنتی ، حداقل در بعضی از موارد نسبت به اغلب ارتباط‌های روزمره همراه با حضور فیزیكی كمتر مجازی (تحریف شده) و بیشتر "واقعی" باشد.

منبع: روزنامه همشهری

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین