تبیان، دستیار زندگی
دانه هایی که ایمان دارند باید برویند ، تسلیم سرسختی محیط نمی شوند ، آنها حتی اگر یک گیاه نرم و نازک هم باشند بازهم می رویند و به هرچه می خواست مقابلشان سد باشد ، لبخند می زنند.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : ندا داودی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

روییدن در دل مشکلات

تلاش

دانه هایی که ایمان دارند باید برویند ، تسلیم سرسختی محیط نمی شوند ، آنها حتی اگر یک گیاه نرم و نازک هم باشند بازهم می رویند و به هرچه می خواست مقابلشان سد باشد ، لبخند می زنند.

ما هم در زندگی مان آدم هایی که در سخت ترین  شرایط روییده اند را دیده ایم ، آنها که تسلیم نمی شوند و حتی از دل یک پوسته ی سخت ، روییده اند و به خورشید گفته اند: سلام!

شما هم مثال هایی از این آم ها در اطراف و در ذهن تان دارید

برای ما و بقیه خوانندگان در بخش نظرات نمونه هایی از این آدم ها که می شناسید با ذکر  سختی ها و مشکلاتشان و نحوه مقابله با آن ها را بنویسید .

بخش خانواده ایرانی تبیان