تبیان، دستیار زندگی
بخش فرهنگ پایداری سایت تبیان، به منظور جلوگیری از رواج فرهنگ غلط پوشش نا مناسب اقدام به راه اندازی کمپین «ما نمی بینیم» کرده است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کمپین «ما نمی بینیم» در تبیان

کمپین

بخش فرهنگ پایداری سایت تبیان، به منظور جلوگیری از رواج فرهنگ غلط  پوشش نا مناسب اقدام به راه اندازی کمپین «ما نمی بینیم» کرده است.

به گزارش روابط عمومی، در بخشی از بیانیه کمپین آمده است: « این روزها گاهی که به خیابان های شهرمان نگاه می کنیم احساس بدی به ما دست می دهد، از آدم هایی که به نام مقدس آزادی و البته بیشتر برای خودنمایی حجاب را به بازی می گیرند.
 ما البته معتقدیم دستگاه های فرهنگی و تبلیغی از یک سو و نهادهای انتظامی و قضایی از سوی دیگر باید چشم هایشان را خوب باز کنند  و برای این واقعیت تلخ درست بیندیشند و برنامه ریزی کنند.
 اما ما به عنوان شهروندان تنها کشور شیعه جهان و برای مبارزه با این خودنمایی کودکانه و برای حفظ حیا و سلامت جامعه به این آدم ها نگاه نمی کنیم.

ما نگاه نمی کنیم تا با بی اعتنایی؛ به بازی خنده داری که شیطان راه انداخته، بخندیم.»

علاقمندان به منظور شرکت در این کمپین می توانند به اینجا مراجعه کنند.

تنظیم: هومن بهلولی