تبیان، دستیار زندگی
شرایط اقتصاد در ركود باشد یا رونق، تورم داشته باشد یا رشد قیمت ها چشمگیر نباشد؛ در هر حال خرید و فروش خودرو رونق دارد و درآمدهای حاصل از نقل و انتقالات آن همیشه جزو درآمدهای تعطیل ناپذیر است. بررسی درآمدهای حاصل از این عملیات طی پنج سال گذشته نشان می دهد
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

درآمد 11 میلیارد تومانی از اتومبیل


شرایط اقتصاد در ركود باشد یا رونق، تورم داشته باشد یا رشد قیمت‌ها چشمگیر نباشد؛ در هر حال خرید و فروش خودرو رونق دارد و درآمدهای حاصل از نقل و انتقالات آن همیشه جزو درآمدهای تعطیل‌ناپذیر است. بررسی درآمدهای حاصل از این عملیات طی پنج سال گذشته نشان می‌دهد از سال 1388 در مجموع 11 میلیارد و 145 میلیون تومان از محل نقل و انتقالات اتومبیل درآمد حاصل شده است.

کدام خودروها امنیت ندارند؟!

شرایط اقتصاد در ركود باشد یا رونق، تورم داشته باشد یا رشد قیمت‌ها چشمگیر نباشد؛ در هر حال خرید و فروش خودرو رونق دارد و درآمدهای حاصل از نقل و انتقالات آن همیشه جزو درآمدهای تعطیل‌ناپذیر است. بررسی درآمدهای حاصل از این عملیات طی پنج سال گذشته نشان می‌دهد از سال 1388 در مجموع 11 میلیارد و 145 میلیون تومان از محل نقل و انتقالات اتومبیل درآمد حاصل شده است.

به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، اگرچه در دو سه سال اخیر رونق از بازار مسكن رخت بر بسته و كمتر معاملات خرید و فروش انجام می‌شود اما در بخش خودرو وضع به گونه دیگری است. به‌رغم افزایش قیمت‌ها در این بخش و رشد حدود سه برابری قیمت‌ها كه در پی رشد نرخ ارز اتفاق افتاد اما معاملات خرید و فروش همچنان با رشد همراه بوده است.

آمارها نشان می‌دهد در سال 1388 درآمد حاصل از نقل و انتقالات اتومبیل یك هزار و 489 میلیارد ریال بوده كه با رشد 9 درصدی در سال 1389 به یك هزار و 634 میلیارد ریال رسیده است.

این رشد در سال 1390 با 12.3 درصد مواجه شد و درآمدها در این بخش یك هزار و 836 میلیارد ریال رسید. اما درست در سال‌هایی كه با اوج گرفتن قیمت خودرو روبرو شدیم درآمدهای حاصل از نقل و انتقالات نیز با رشد بیشتر دنبال می‌شود به طوری كه در سال 1391، 31.3 درصد رشد و در سال 1392 حدود 56.4 درصد رشد ایجاد شد.

آمارها نشان می‌دهد در سال 1388 درآمد حاصل از نقل و انتقالات اتومبیل یك هزار و 489 میلیارد ریال بوده كه با رشد 9 درصدی در سال 1389 به یك هزار و 634 میلیارد ریال رسیده است

درآمدهای حاصل شده از نقل و انتقالات اتومبیل نیز در این دو سال به ترتیب دو هزار و 411 میلیارد و سه هزار و 772 میلیار دریال برآورد شده است.

از سوی دیگر درآمدهای حاصل از اخذ مالیات شماره‌گذاری خودروها نیز در طول مدت مورد بررسی در مجموع 16 هزار و 89 میلیارد ریال محاسبه شده است.

درآمدهای مالیاتی در این بخش نیز اگرچه هر سال رشد داشته است اما این رشد به اندازه افزایش درآمدها در بخش نقل و انتقالات نبوده، ضمن آنكه در سال 1391 درآمدهای مالیاتی از محل شماره گذاری ها ازسه هزار و 655 میلیارد ریال به سه هزار و 230 میلیارد ریال رسیده كه حكایت از كاهش 11 درصدی این درآمدها دارد. هر چند در سال 1392 درآمدها در این بهش با رشد 3.8 درصدی به سه هزار و 353 میلیارد ریال رسید اما هنوز این درآمد به درآمدهای سال‌های 1390 و 1389 نرسیده است.

بخش اقتصاد تبیان

منبع : تابناک