تبیان، دستیار زندگی
رسانه ی ملی ؛ غوغای رسانه های دنیا فیفا در وب سایت اینترنتی خود خبر از محروم شدن تمامی فعالیت های فوتبال ایران داد. در جلسه اضطراری فیفا كه در آن سپ بلاتر رییس این سازمان و نمایندگان 6 كنفدراسیون از قاره های جهان حضور داشتند...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بازتاب تعلیق فوتبال ایران در جهان

سکوت رسانه ی ملی ؛ غوغای رسانه های دنیا


فیفا در وب سایت اینترنتی خود خبر از محروم شدن تمامی فعالیت های فوتبال ایران داد.

در جلسه اضطراری فیفا كه در آن سپ بلاتر رییس این سازمان و نمایندگان 6 كنفدراسیون از قاره های جهان حضور داشتند تصمیم گرفته شد كه تمامی فعالیت های بین المللی فوتبال ایران بخاطر آنچه كه فیفا دخالت دولت در نهاد فوتبال ایران خوانده است معلق شود

صدور این حکم اگرچه با سکوت معنی دار شبکه های تلویزیونی و رادیویی کشور و اکتفای آنها صرفا به یک خبر چند خطی مواجه شد اما بازتاب گسترده ای در رسانه های جهان داشت ؛ متاسفانه صدا و سیما در اقدامی عجیب تنها یک خبر آن هم با این مضمون که فیفا حق ایران را پایمال کرده منتشر کرد ، در حالی که شاید این تمام ماجرا نباشد و چنانکه دیدیم در برنامه ی 90 هم با وجود آن همه اشکالاتی که از داریوش مصطفوی گرفته شد ، هرگز بحث تعلیق بصورت جدی فرصت طرح نیافت.


سو استفاده رویترز از موضوع محرومیت فوتبال ایران

خبرگزاری رویتراززوریخ گزارش داد :

فدراسیون بین المللی فوتبال – فیفا - روزپنج شنبه اعلام كرد حضورتیم ملی فوتبال ایران دررقابت های بین المللی به علت دخالت دولت ایران در مدیریت ورزش فوتبال این كشوربه حال تعلیق درامده است .

این اقدام درحالی صورت می گیردكه ایران پنج ماه پیش دررقابت های جام جهانی فوتبال دركشور آلمان شركت كردوهفته گذشته نیزباپیروزی دوبر صفرمقابل تیم ملی فوتبال كره جنوبی درتهران به عنوان تیم اول گروه خود جایگاهش را در دورنهایی رقابت های فوتبال آسیا تثبیت كرد.

یكی ازخبرگزاری های ایرانی اعلام كرد ایران این تصمیم فدراسیون بین المللی فوتبال رانمی پذیرد. این خبرگزاری تصمیم فیفادرباره فوتبال ایران را كاملاغیرقانونی توصیف كرد.

خبرنگار رویترز همچنین برای آنکه خود را نزدیک به جامعه ی فوتبال ایران نشان دهد ، به میان مردم رفته و می نویسد ؛ طرفداران فوتبال دراین كشورعاشق فوتبال ازشنیدن این خبرشگفت زده شده اند.

حسن علیزاده یك راننده چهل وسه ساله كه ازموفقیت تیم ملی فوتبال ایران درراه یابی به بازی های اسیایی بسیارخوشحال است می گویدمن كاملاشگفت زده شدم زیرامن فوتبال رادوست دارم ومسابقات تیم ملی فوتبال ایران را باشوروشوق كامل دنبال می كنم .

محسن جمالی كه یك ارایشگرچهل وپنج ساله وازطرفداران سرسخت فوتبال است ، می گویدمن ازشنیدن این خبرواقعاناراحت شدم وهنوزامیدوار هستم كه دراین تصمیم به نوعی بازنگری شود.

كمیته ویژه فدراسیون جهانی فوتبال متشكل ازسپ بلاتررئیس فیفا و یك نماینده ازهرشش كنفدراسیون روزچهارشنبه طی نشستی این تصمیم را اتخاذ كردند.

فیفا با انتشاربیانیه ای اعلام كردكه انهاتصمیم گرفته اند فعالیت فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران رابه بهانه مداخله دولت ایران در مسائل مربوطبه فوتبال وهمچنین نقض بندهفده اساسنامه فیفا ، ازهمه فعالیت های بین المللی تعلیق كنند.بندهفده اساسنامه فیفا ، مربوط به استقلال فدراسیون فوتبال كشورهاازهرگونه مداخله دولتهاست .

درادامه بیانیه فیفاامده است : كمیته ویژه فدراسیون بین المللی فوتبال این تصمیم رازمانی اتخاذكردكه به نتیجه رسید فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران به اصول اساسنامه فیفادرخصوص استقلال اعضای فدراسیون ها ، استقلال درروندتصمیم سازی فدراسیون اداره كننده فوتبال درهركشوروروشی كه براساس ان تغییراتی درمدیریت فدراسیونهااعمال می شود ، پایبند نیست .

فیفاهمچنین تشكیل كمیته عادی سازی درفدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران راكه فیفاوكنفدراسیون فوتبال اسیااعضای ان راتعیین می كند ، خواستارشده است .

فیفاهمچنین ازفدراسیون فوتبال ایران خواسته است پیش نویس اساسنامه جدیدی راتهیه وهمچنین انتخابات جدیدی برگزاركند.

در اوت 2006 فیفا وكنفدراسیون فوتبال اسیاتاپانزدهم نوامبر به فدراسیون فوتبال ایران مهلت دادندتامحمددادكان رئیس قبلی ومنتخب این فدراسیون رابه سمت خودبازگرداندوازتمهیدات مربوطه دراساسنامه فیفا تبعیت كند. ازانجایی كه ایران به این ضرب الاجل اعتنایی نكرد ، حضورش دررقابت های بین المللی به حال تعلیق درامده است .

ایران دومین كشوری است كه ظرف یك ماه باچنین اقدامی مواجه می شود. فدراسیون فوتبال كنیا نیز 24 اكتبربه علت زیرپا گذاشتن موافقتنامه های امضاشده وهمچنین به علت مشكلات همیشگی درفدراسیون فوتبال این كشور ، باچنین مشكلی مواجه شد.

همچنین خبرگزاری مهربه نقل ازیك منبع اگاه گزارش دادایران قطعا این تصمیم را نخواهد پذیرفت . این خبرگزاری افزودفیفادرصدداعمال فشاربرایران است .

یكی ازكاركنان سابق فدراسیون فوتبال ایران كه به همراه دادكان ازاین فدراسیون رفت ، گفت: هنگامی كه فردی را مسئول سازمان تربیت بدنی می كنند كه چیزی درباره ورزش نمی داندنتیجه اش همین می شود.

فردی كه خود را رضا معرفی كرد و نخواست اطلاعات شخصی بیشتری ازخود ارائه دهد ، به خبرگزاری رویترزگفت این مسئله نشان دهنده سومدیریت در ایران است .

رویترز همچنین طبق سنت خود که از هر فرصتی برای شیطنت سو استفاده می کند ، به نقل از این رضای مجهول الهویه می نویسد: هنگامی كه محموداحمدی نژادبه ریاست جمهوری انتخاب شد همه مدیران ازجمله مدیران فوتبال كشورتغییركردند و شرایط كنونی حاصل انتخاب مدیران بی تجربه است .

رویترز می افزاید : احمدی نژاددررقابت های انتخابات ریاست جمهوری سال 2005 ایران پیروزشد و از زمانی كه قدرت رادردست گرفته است بسیاری ازمسئولان و مدیران كشورراتغییرداده است .این مسئله انتقادات مخالفان احمدی نژاد رابه دنبال داشته است .مخالفان می گویند مدیران جدیدی كه دردولت احمدی نژادمنصوب شده اند اغلب افرادی بی تجربه هستند و رئیس جمهور ایران این گونه اتهامات راردمی كند.


روزنامه روسی : راه حل دادکان است

روزنامه روسی كمرسانت درگزارشی درباره محرومیت تیم های ملی فوتبال ایران نوشت این محرومیت به سبب تخلف ایران از اساسنامه فیفااست زیرا بر اساس این سند ، دخالت مقامها و سازمانهای دولتی درامورفدراسیونهای ملی ممنوع است امابه علت پافشاری مقامات ایران /محمددادكان رئیس انتخابی فدراسیون فوتبال ایران بركنارشد.

كمرسانت همچنین ازقول فیفا نوشت : تا زمانی كه دادكان به ریاست فدراسیون فوتبال بازنگرددمحرومیت لغو نخواهد شد.

این روزنامه روسی بااشاره به اینكه بررسی پرونده ایران درفیفا ازشش ماه قبل اغازشد ، افزود : فیفا اخطاركرده بوددرصورتی كه تا پانزدهم نوامبر با بیست وسوم ابان ، اوضاع به وضع سابق برنگردد

فوتبال ملی ایران رابامحرومیت مواجه خواهدكرد. پیش ازاین نیزیكباركنیادراین زمینه بامحرومیت مواجه شده

بود.


سایت گل : ناجوانمردی در حق ایران

سایت گل هم در یكی از تحلیل های خود ، به تعلیق فعالیتهای فوتبال ایران در رقابتهای بین المللی پرداخت و نوشت : درحالی فیفا شعار بازی جوانمردانه را مطرح می كند كه خود درباره ایران این چنین نكرده و در واقع با این تصمیم مردم فوتبال دوست ایران را مورد جریمه غیرمنصفانه قرار داده است.

نویسنده از فیفا خواسته است كه در تصمیم خود تجدید نظر كند و دوباره به فوتبال ایران اجاز دهد به عرصه بین المللی برگردد.


روزنامه های امارات : قدرت آسیا متوقف شد

به گزارش خبرنگار ایسنا در دوبی، درپی تصمیم کمیته اضطراری فیفا درباره‌ی تعلیق فوتبال ایران، مطبوعات امارات با چاپ عکس‌هایی از تیم ایران و انتشار این خبر به تحلیل و تفسیرهایی در رابطه با آن پرداختند.

روزنامه البیان چاپ دوبی با تیتر « فعالیت تیم قدرتمند آسیا متوقف شد » نوشت: فوتبال ایران که یکی از قوی ترین تیم های آسیا به شمار می رود از روز گذشته توسط فیفا محروم شد، درحالی که چند روزی به بازی‌های مهم وحساس آسیایی دوحه باقی نمانده است.

روزنامه الخلیج نیز نوشت: فوتبال ایران با بازیکنانی که در سطح جهان و به خصوص آسیا برای تمام دوستداران ورزش آشنا هستند محروم شدند.

روزنامه الاتحاد چاپ ابوظبی با تیتر « گروه چهار بازی‌های آسیایی با حذف ایران تغییر کرد» نوشت: پس از محرومیت فوتبال ایران درعرصه های بین المللی گروه چهار بازیهای آسیایی که تا چند روز دیگر در دوحه برگزار خواهد شد، تغییر کرد.

چرا فوتبال ایران دچار محرومیت شد ؟