تبیان، دستیار زندگی
امروزه هر کسی کلمه ی گرانش را می شناسد. گرانش مربوط می شود به حادثه ی ناگوار ریختن شیر از میز صبحانه به کف آشپزخانه و واژگون شدن کسی که اولین بار سوار دوچرحه می شود...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گرانش جهانی

گرانش جهانی

گرانش بیش از یک اسم است.
امروزه هر کسی کلمه ی گرانش را می شناسد. گرانش مربوط می شود به حادثه ی ناگوار ریختن شیر از میز صبحانه به کف آشپزخانه و واژگون شدن کسی که اولین بار سوار دوچرحه می شود. گرانش کلمه ای است که مربوط می شود به این که: "چرا چیزی که به بالا پرتاب می شود، باید به پایین برگردد؟"، مانند توپ بیس بال یا پرش شادی آمیز کودکی روی تور آکروبات. ما همه کلمه ی گرانش را می شناسیم- گرانش پدیده ای است که باعث می شود اجسام به سمت زمین سقوط کنند. اما نقش فیزیک بیش از پیوند کلمات به پدیده ها است. نقش فیزیک توضیح پدیده ها به وسیله ی اصول و قوانین است، به وسیله ی اصولی که جهانی هستند و می توان بیشتر پدیده ها را با آن ها توضیح داد. بنابراین درک دانش آموزان از گرانش باید به سمتی هدایت شود که بدانند گرانش بیش از پیوند کلمه با پدیده ی سقوط است. گرانش باید به وسیله ی علت و سرچشمه اش و با مفهوم آن در حرکت اجسام در جهان، شناخته شود.

گرانش جهانی

به طور یقین گرانش نیرویی است که بین زمین و اجسام نزدیک به آن وجود دارد. زمانی که شما روی زمین هستید این نیرو را تجربه می کنید. ما عادت کردیم که آن را نیروی گرانشی بنامیم و با نماد "گرانشیF" نمایش دهیم. 
بسیاری از دانش آموزان فیزیک حداقل تا این مرحله از سفسطه در  مورد گرانش می رسند. این همان نیروی گرانش است که وقتی ما از روی زمین به سمت بالا می پریم بر بدن های ما اعمال می شود. وقتی از روی زمین به سمت بالا می پریم بیروی گرانش ما را به سمت پایین می کشد و وقتی بعد از رسیدن به نقطه ی اوج به سمت زمین برمی گردیم، نیروی گرانش سرعت ما را بیشتر می کند. در این حالت، نیروی گرانش در این سفر کوتاه رفت و برگشت، باعث ایجاد شتاب بدن ما می شود. در حقیقت بسیاری از دانش آموزان فیزیک، عادت دارند به شتاب واقعی چنین جسمی شتاب گرانشی بگویند که نباید با نیروی گرانشی (گرانشیF) اشتباه گرفت. شتاب گرانشی (g) شتابی است که بر جسم وارد می شود، وقتی تنها نیروی وارد بر جسم نیروی گرانشی باشد. در نزدیکی سطح زمین، مقدار شتاب گرانشی تقریبا 9.8 m/s2  است. این همان شتاب جسم است، بدون در نظر گرفتن جرم و بدون این فرض که تنها نیروی وارد بر جسم، نیروی گرانش است. بسیاری از دانش آموزان فیزیک در درک مقهوم گرانش بسیار پیشرفت می کنند.

گرانش جهانی

در این درس، ما درکی از گرانش را با استفاده از فهم طبیعت این نیرو ایجاد خواهیم کرد. سوالات بسیاری پرسیده می شود: گرانش چگونه و توسط چه کسی کشف شد؟ علت این نیرو که ما آن را به نام گرانش می خوانیم، چیست؟ چه متغیرهایی مقدار واقعی نیروی گرانش را تحت تاثیر قرار می دهند؟ چرا نیروی گرانش، با توجه به موقعیت جسم نسبت به زمین، بر جسم اعمال می شود؟ چگونه گرانش اجسامی را که در فاصله ی زیادی از سطح زمین قرار دارند، تحت تاثیر قرار می دهد؟ اثر گرانش در چه گستره ای است؟ و آیا نیروی گرانشی که ما را به سمت زمین می کشد، به نیروی گرانش بین سیارات و خورشید مربوط است؟ این ها سوالاتی است که می تواند مطرح شود. اگر شما بتوانید با موفقیت به آن ها جواب دهید، تصور شما از جمع نام "گرانش" با پدیده ی سقوط گسترش می یابد.

ادامه دارد...


مرکز یادگیری سایت تبیان