تبیان، دستیار زندگی
ردد به گزارش خبرگزاری رویترزازسنگاپور/كنفدراسیون فوتبال اسیا روز جمعه ابراز امیدواری كرد ایران به منظورلغومحرومیت تیم ملی فوتبال این كشورازشركت دربازیهای بین المللی ازطرح پیشنهادی فدراسیون بین المللی فوتبال تبعیت كند....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بن همام : امیدواریم ایران به صحنه بازگردد


به گزارش خبرگزاری رویترزازسنگاپور/كنفدراسیون فوتبال اسیا روز جمعه ابراز امیدواری كرد ایران به منظورلغومحرومیت تیم ملی فوتبال این كشورازشركت دربازیهای بین المللی ازطرح پیشنهادی فدراسیون بین

المللی فوتبال تبعیت كند.

فدراسیون بین المللی فوتبال /فیفا/روزچهارشنبه به علت مداخله دولت ایران درامورفوتبال این كشور/ایران راازحضوردربازیهای بین المللی محروم كرد.

كمیته اضطراری فیفابه منظورپایان محرومت ایران دربازیهای بین المللی راهكاری رابه فدراسیون فوتبال ایران ارائه كرده است .

محمدبن همام رئیس كنفدراسیون فوتبال اسیا ابراز خوشبینی كرد ایران با موافقت با درخواستهای فیفا حضور خود را در رقابتهای اسیایی تضمین كند.

وی دربیانیه ای كه درپایگاه اینترنتی این كنفدراسیون منتشرشد اعلام كردامیدواریم فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران شرایطكنونی را به منظوربهبود وضعیت فوتبال و شركت تیمهای فوتبال این كشوردر رقابتهای اسیایی بپذیرد.

به موجب این توافق ایران باید با تشكیل كمیته عادی سازی ازسوی فیفا و كنفدراسیون فوتبال اسیا موافقت و شرایطجدیدی رادرراستای مقررات فیفا ایجاد كند.

ایران همچنین به منظورتعیین رئیس فدراسیون فوتبال این كشورباید انتخاباتی برگزاركندكه فیفاوكنفدراسیون فوتبال اسیابران نظارت خواهند داشت .

ایران مخالفت خود را با تعلیق حضوراین كشوردربازیهای بین المللی كه خشم هواداران فوتبال رابرانگیخته است اعلام كرده و آن را كاملا غیرقانونی دانسته است .

فیفا و كنفدراسیون فوتبال اسیا تا پانزدهم نوامبربه ایران فرصت داده بودند تا محمددادكان رئیس سابق فدراسیون فوتبال این كشورراباردیگر به این سمت بازگرداند.

ایران دومین كشوری است كه درفاصله زمانی یك ماه باچنین اقدامی روبرو می شود.

كنیا نیز پیشتربه علت كوتاهی دررعایت توافقنامه های به عمل امده از شركت دربازیهای بین المللی محروم شده بود.