تبیان، دستیار زندگی
از همه ی نعمت ها می توانی استفاده کنی ،اصلا باید استفاده کنی اما روش استفاده مهم است.همیشه استفاده ی صحیح از نعمت ها به معنی این نیست که از آن ها استفاده کنی ، گاهی کار درست این است از آن ها استفاده نکنی .
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : ندا داودی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نکته سر بسته ندانی خموش

سکوت

از همه ی نعمت ها می توانی استفاده کنی ،اصلا باید استفاده کنی اما روش استفاده مهم است.همیشه استفاده ی صحیح از نعمت ها به معنی این نیست که از آن ها استفاده کنی ، گاهی کار درست این است از آن ها استفاده نکنی .مثل وقتی که باید چشم ببندی ، حرف نزنی و نشنوی. اینجور مواقع کار کمی سخت تر می شود.

نظر شما در این مورد چیست؟

چند بار تابحال در زندگی تان تجربه کرده اید ، که اگر سکوت می کردید ، به نفع زندگی تان بود؟

بخش خانواده ایرانی تبیان