تبیان، دستیار زندگی
جرم انتسابی به اتباع کشور عربستان سعودی، هم از جهت حقوقی و هم از نظر سیاسی، قابل تعقیب و پیگیری است. اما مهم این است که دولت ، نه فقط در خصوص مورد؛ بلکه همیشه وظیفه دارد به مسائل مبتلابه اتباع خود توجهی ویژه كند و از کرامت انسانی اتباع ایرانی دفاع كرده و
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نگاهی حقوقی به یک جرم بین المللی


جرم انتسابی به اتباع کشور عربستان سعودی، هم از جهت حقوقی و هم از نظر سیاسی، قابل تعقیب و پیگیری است. اما مهم این است که دولت‏، نه فقط در خصوص مورد؛ بلکه همیشه وظیفه دارد به مسائل مبتلابه اتباع خود توجهی ویژه كند و از کرامت‏ انسانی اتباع ایرانی دفاع كرده و از استقلال‏ سیاسی کشور‏ پاسداری كنند در این راستا ذكر چند نكته ضروری است.
فرودگاه جده

1- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی است. 
2- مسأله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی.
3- قوه مجریه به دلیل اهمیت ویژه‌ای که در رابطه با اجرای احکام و مقررات اسلامی به منظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی که این مسئله حیاتی در زمینه‌سازی وصول به هدف نهایی حیات خواهد داشت باید راهگشای ایجاد جامعه اسلامی باشد.
 4- جمهوری اسلامی‏، نظامی‏ است‏ بر پایه‏ ایمان‏ به کرامت‏ و ارزش‏ والای‏ انسان‏ و آزادی‏ توأم‏ با مسئولیت‏ او در برابر خدا؛ که‏ از راه‏ نفی‏ هر گونه‏ ستم‌گری‏ و ستم‌کشی‏ و سلطه‌گری‏ و سلطه‌پذیری‏، قسط و عدل‏ و استقلال‏ سیاسی‏ و اقتصادی‏ و اجتماعی‏ و فرهنگی‏ و همبستگی‏ ملی‏ را تأمین‏ می‏‌کند.
5- واژگان کلیدی این مقدمه کوتاه که خاستگاه آن قانون اساسی کشور عزیزمان ایران است، عبارتند از؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول و ضوابط اسلامی، خواست قلبی امت اسلامی، پاسداری از حقوق مردم، اجرای احکام و مقررات اسلامی، کرامت‏ و ارزش‏ والای‏ انسان، نفی‏ هر گونه‏ ستم‌گری‏ و ستم‌کشی‏ و سلطه‌گری‏ و سلطه‌پذیری‏، استقلال‏ سیاسی، همبستگی‏ ملی.
6- در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ آزادی‏ و استقلال‏ و وحدت‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه‏ دولت‏ و آحاد ملت‏ است‏. (صدر اصل نهم قانون اساسی)
7- همه‌ قوانین‏ و مقررات‏ و برنامه‏ریزی‌ها‌ی‏ مربوط به خانواده باید در جهت‏ پاسداری‏ از قداست‏ آن‏ و استواری‏ روابط خانوادگی‏ بر پایه‏ حقوق‏ و اخلاق‏ اسلامی‏ باشد.
8- حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون است‏ مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ تجویز کند. (اصل بیست و دوم قانون اساسی)

جمهوری اسلامی‏، نظامی‏ است‏ بر پایه‏ ایمان‏ به کرامت‏ و ارزش‏ والای‏ انسان‏ و آزادی‏ توأم‏ با مسئولیت‏ او در برابر خدا؛ که‏ از راه‏ نفی‏ هر گونه‏ ستم‌گری‏ و ستم‌کشی‏ و سلطه‌گری‏ و سلطه‌پذیری‏، قسط و عدل‏ و استقلال‏ سیاسی‏ و اقتصادی‏ و اجتماعی‏ و فرهنگی‏ و همبستگی‏ ملی‏ را تأمین‏ می‏‌کند


9- دادخواهی‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر کس‏ می‌تواند به‏ منظور دادخواهی‏ به‏ دادگاه‌های‏ صالح‏ رجوع‏ كند. همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند این‌گونه‏ دادگاه‏‌ها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هیچکس‏ را نمی‌توان از دادگاهی‏ که‏ به‌موجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد، منع کرد. (اصل سی‌وچهارم قانون اساسی)
10-کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. (ماده پنج قانون مدنی)
11- در پایان به‌نظر می‌رسد که جرم انتسابی به اتباع کشور عربستان سعودی، دووجهی است؛ هم جنبه‌ حقوقی دارد و هم از حیث سیاسی قابل تأمل و پیگیری است. از نقطه‌نظر حقوقی، هر یک از اتباع قربانیِ جرم جهت احقاق حقوق خویش باید به دادگاه صالح مراجعه كنند و اما صد البته که در راستای تحقق حفظ استقلال‏ و وحدت‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور،‏ دولت‏ وظیفه دارد همیشه توجهی ویژه به موضوع اتباع خود كند و در خصوص مورد، با تجدیدنظر در مناسبات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی خود با کشورِ متبوع متجاوزانِ به عنف، از کرامت‏ و ارزش‏ والای‏ انسان و ایرانیان دفاع كرده و در مقام عمل، هر گونه‏ ستمگری‏ و ستم‌کشی‏ و سلطه‌گری‏ و سلطه‌پذیری‏ را نفی سازد و با اجرای قسط و عدل‏، هم از استقلال‏ سیاسی کشور‏ پاسداری كرده و هم همبستگی‏ ملی‏ را تأمین، حفظ و تقویت كند.

بخش حقوق تبیان


منبع : روزنامه قانون /رضا تاجگر/ پژوهشگر مسائل حقوقی