تبیان، دستیار زندگی
کتاب امنیت اخلاقی از دیدگاه رهبری با هدف تبیین اهمیت موضوع امنیت اخلاقی و ابعاد مختلف آن، از نظر دیدگاه های مقام معظّم رهبری گردآوری شده، تا پاسخ گوی بسیاری از ابهامات، در خصوص مفهوم، ابعاد و راهکارهای تأمین امنیت اخلاقی در جامعه باشد
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

امنیت اخلاقی در جامعه  از دیدگاه رهبری

کتاب امنیت اخلاقی از دیدگاه رهبری با هدف تبیین اهمیت موضوع امنیت اخلاقی و ابعاد مختلف آن، از نظر دیدگاه‌های مقام معظّم رهبری گردآوری شده، تا پاسخ‌گوی بسیاری از ابهامات، در خصوص مفهوم، ابعاد و راهکارهای تأمین امنیت اخلاقی در جامعه باشد.

فرآوری: هانیه اخباریه - بخش اجتماعی تبیان
امنیت اخلاقی از دیدگاه رهبری

مطالب اثر، طبقه بندی جامعی از بیانات مقام معظّم رهبری، در همه زمینه‌های امنیت اخلاقی، از سال 1358 تا پایان سال 1386 است. موضوعات گردآوری شده، در هفت فصل کلّی تدوین شده که طی آن، پس از درج کلّیات موضوع، مصادیق امنیت اخلاقی و ناامنی اخلاقی، راهکارهای توسعه امنیت اخلاقی، برخورد با ناامنی اخلاقی، وظایف حکومت و نهادها و مردم در خصوص امنیت اخلاقی، زنان و امنیت اخلاقی و تلاش دشمنان در اشاعه فرهنگ غربی در جهان، مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته است.

برخی از عناوین کتاب:

مفهوم امنیت اخلاقی
اهمیت وجود ایمان و اخلاق در جامعه
ریشه های نا امنی اخلاقی
تاریخچه نا امنی اخلاقی
دیدگاه اسلام در مورد امنیت اخلاقی
مصادیق امنیت اخلاقی و نا امنی اخلاقی
کتاب های منحرف و مبتذل
خطرات اینترنت
راهکارهای توسعه امنیت اخلاقی
منع اختلاط زن و مرد
امر به معروف و نهی از منکر
تسهیل و گسترش امر ازدواج
رعایت جنبه های علمی، روان شناختی و جامعه شناسی
اهمیت کار فرهنگی
فعالیت اطلاعاتی
وظایف حکومت، نهادها و مردم در خصوص امنیت اخلاقی
وظیفه حکومت
وظیفه سازمان تبلیغات اسلامی
وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی
مخالفت با الگوهای بی حجابی
بارزه با تهاجم فرهنگی
وظیفه دانشگاه ها
فساد اخلاقی
انسان سازی بر پایه اسلام
تربیت جوانان و جلوگیری از غرق شدن آنان در فساد اخلاقی
تلاش دشمنان در اشاعه فرهنگ غربی در جهان
زنان و امنیت اخلاقی
لزوم احیای حقوق زن
اشتغال زنان
اهمیت ورزش برای زنان
تاثیر انقلاب اسلامی بر وضعیت زنان و افزایش سطح بینش آنان

نویسنده: مجتبی جاویدی
موضوع: اجتماعی
تعداد صفحات:477
دفتر مطالعات حقوقی


منابع :کتاب سبز-مای بوک