تبیان، دستیار زندگی
این ماده درمانی از 4 ماده طبیعی تشکیل شده و فاقد ماده شیمیایی است. از مخلوط خاک رس سبز(گل سر) ، تخم مرغ و جوشانده گزنه و آویشن ، خمیر غلیظی به دست می آید که هنگام استحمام حدود 5 تا 10 دقیقه روی مو ماساژ می دهیم. اگر بعد از آن از شامپوی معمولی استفاده شود.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مصاحبه با دانش آموزان دبیرستان نمونه دولتی صدرا
مصاحبه با دانش آموزان دبیرستان نمونه دولتی صدرا

تبیان: لطفا اسم شرکت کنندگان در این پروژه ، موضوع پروژه، نام استان و مدرسه خود را بگویید.
امام حسن صمدی، آقای حامد محمدی و آقای رضا فاخری از دبیرستان نمونه دولتی صدرا خراسان شمالی. موضوع طرح "  داروی رفع شوره سر". این ماده درمانی از 4 ماده طبیعی تشکیل شده و فاقد ماده شیمیایی است.

از مخلوط خاک رس سبز(گل سر)، تخم مرغ و جوشانده گزنه و آویشن، خمیر غلیظی به دست می آید که هنگام استحمام حدود 5 تا 10 دقیقه روی مو ماساژ می دهیم. اگر بعد از آن از شامپوی معمولی استفاده شود تأثیرگذاری آن بیشترخواهد بود.


تبیان: انگیزه شما ازاجرای این طرح چه بود؟
 شامپوهای ضدشوره موجود در بازار همگی شیمیایی هستند. از سویی شاهد بودیم که دوستان تا چه حد از شوره و چربی مو رنج می برند لذا تصمیم گرفتیم از مواد غیر شیمیایی استفاده کنیم.


تبیان: آیا به درس شما لطمه ای وارد شد؟
 با برنامه ریزی توانستیم به تمام کارهایمان نظم دهیم و به همه آنها برسیم.


تبیان: آیا توصیه ای به هم دوره ای های خود دارید؟
برای ما که دردوره متوسطه مشغول درس خواندن هستیم ، کار پژوهشی فرصت خوبی است که با دانشگاه و پژوهش آشنا شویم تا در آینده با موفقیت بیشتری ادامه دهیم.

حس فعالیت و اختراع و تولید از سویی و از سوی دیگر این کار پژوهشی در زمینه زیست شناسی است که یکی از شاخه های مهم رقابتی در جهان است. علاوه بر همه اینها، کار پژوهشی سبب پیشرفت علم و دانش میهن اسلامی ما نیز خواهد شد.


تبیان: اولین بار است که در این جشنواره شرکت می کنید ؟ چگونه با تبیان آشنا شدید؟
بلی، اولین بار است.


معلم محترم مان ؛ آقای حسین زاده این جشنواره را به ما معرفی و برای آمدن کمک مان کردند.

خلاصه:


موضوع پروژه:

داروی رفع شوره سر


دست اندکاران:

امام حسن صمدی، آقای حامد محمدی و آقای رضا فاخری از خراسان شمالی، این ماده درمانی از 4 ماده طبیعی تشکیل شده و فاقد ماده شیمیایی است. از مخلوط خاک رس سبز(گل سر)، تخم مرغ و جوشانده گزنه و آویشن، خمیر غلیظی به دست می آید که هنگام استحمام حدود 5 تا 10 دقیقه روی مو ماساژ می دهیم. اگر بعد از آن از شامپوی معمولی استفاده شود تأثیرگذاری آن بیشترخواهد بود.


بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان

تهیه: نسیم گنجی منش
تنظیم: علی سرمدی