تبیان، دستیار زندگی
همیشه راهی وجود ندارد ، گاهی باید راه را ساخت تا هم عبور کرد و هم دیگران را کمک کرد تا عبور کنند. نظر شما چیست؟ در زندگی تان راهی ساخته اید و تلاش کرده اید تا غیر ممکنی را ممکن کنید؟
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : ندا داودی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جاده بسازید به همین سادگی

جاده

همیشه راهی وجود ندارد ، گاهی باید راه را ساخت تا هم عبور کرد و هم دیگران را کمک کرد تا عبور کنند.

نظر شما چیست؟ در زندگی تان راهی ساخته اید و تلاش کرده اید تا غیر ممکنی را ممکن کنید؟

بخش خانواده ایرانی تبیان