تبیان، دستیار زندگی
هدف این فایل آموزشی، آشنایی دانش آموزان مقطع تحصیلی ابتدایی با مفهوم درصد در مسائل ریاضی می باشد. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آشنایی با مفهوم درصد در مسئله

هدف این فایل آموزشی، آشنایی دانش آموزان مقطع تحصیلی ابتدایی با مفهوم درصد در مسائل ریاضی می باشد. طبق صورت مسئله داده شده با کلیک بر روی علاامت (+)  و  (-)  می توانید جهت پیکان را به سمت پاسخ صحیح هدایت نمایید. در صورت صحیح بودن پاسختان پرنده ایی ظاهر خواهد شد که با کلیک بر روی آن پرنده می توانید پاسخ تشریحی مسئه را مشاهده نمایید.

جهت دریافت این فایل آموزشی کلیک کنید.


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه و تنظیم: مریم فروزان کیا