تبیان، دستیار زندگی
هدف این فایل آموزشی، آشنایی دانش آموزان مقطع تحصیلی ابتدایی با مفاهیم مساحت، قطر، ضلع، عدد 3/14 و ... می باشد. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آشنایی با مساحت دایره

هدف این فایل آموزشی، آشنایی دانش آموزان مقطع تحصیلی ابتدایی با مفاهیم مساحت، قطر، ضلع، عدد 3/14 و ... می باشد. طبق صورت مسئله داده شده با کلیک بر روی علاامت (+)  و  (-)  می توانید جهت پیکان را به سمت پاسخ صحیح هدایت نمایید. در صورت صحیح بودن پاسختان پرنده ایی ظاهر خواهد شد که با کلیک بر روی آن پرنده می توانید پاسخ تشریحی مسئله را مشاهده نمایید.


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه و تنظیم: مریم فروزان کیا