تبیان، دستیار زندگی
کتاب عصر روابط عمومی به بازار نشر آمد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

انتشار کتاب "عصر روابط عمومی"

 چالش کتابخوانی

کتاب "عصر روابط عمومی" به بازار نشر آمد.
به گزارش  روابط عمومی، کتاب عصر روابط عمومی در زمانی انتشار می یابد که هنر روابط عمومی یکی از دروازه های ورود به بازارهای جهانی و مناسبات اجتماعی تلقی می شود.
بی شک روابط عمومی مانند سایر رشته های علوم انسانی مورد غفلت قرار گرفته است و توسعه روزافزون ارتباط و اطلاعات در کشورها نتوانسته در آن تاثیری داشته باشد.
این کتاب به بررسی روند روابط عمومی در ایران پرداخته و سعی دارد تعریفی از روابط عمومی در جهان معاصر ارائه دهد.
روابط عمومی ها به دلایل مختلف باید بتوانند گام به گام و در عین حال با سرعتی قابل قبول، روش های سنتی را کنار گذاشته و با استفاده از ابزار روابط عمومی الکترونیک، وظایف خود را تلفیقی از سنتی و الکترونیک انجام دهند.
کتاب عصر روابط عمومی نوشته ایمان قربانی در تیراژ یکهزار نسخه توسط انتشارات هوشمند تدبیر به زیور طبع آراسته شده است.

تنظیم: هومن بهلولی