تبیان، دستیار زندگی
چهارمین دوره مسابقات کشوری دانش آموزی «سلام کاپ» به میزبانی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برگزار شد.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

رقابت دانش‌آموزان مخترع و مبتکر در سلام کاپ

 • رقابت دانش‌آموزان مخترع و مبتکر در سلام کاپ
  رقابت دانش‌آموزان مخترع و مبتکر در سلام کاپ
 • رقابت دانش‌آموزان مخترع و مبتکر در سلام کاپ
  رقابت دانش‌آموزان مخترع و مبتکر در سلام کاپ
 • رقابت دانش‌آموزان مخترع و مبتکر در سلام کاپ
  رقابت دانش‌آموزان مخترع و مبتکر در سلام کاپ
 • رقابت دانش‌آموزان مخترع و مبتکر در سلام کاپ
  رقابت دانش‌آموزان مخترع و مبتکر در سلام کاپ
 • رقابت دانش‌آموزان مخترع و مبتکر در سلام کاپ
  رقابت دانش‌آموزان مخترع و مبتکر در سلام کاپ
 • رقابت دانش‌آموزان مخترع و مبتکر در سلام کاپ
  رقابت دانش‌آموزان مخترع و مبتکر در سلام کاپ
 • رقابت دانش‌آموزان مخترع و مبتکر در سلام کاپ
  رقابت دانش‌آموزان مخترع و مبتکر در سلام کاپ
 • رقابت دانش‌آموزان مخترع و مبتکر در سلام کاپ
  رقابت دانش‌آموزان مخترع و مبتکر در سلام کاپ
 • رقابت دانش‌آموزان مخترع و مبتکر در سلام کاپ
  رقابت دانش‌آموزان مخترع و مبتکر در سلام کاپ


منبع: خبرگزاری فارس

بخش سفیران تبیان