تبیان، دستیار زندگی
مدیر آموزش و پرورش بوکان گفت: 250 نفر از دانش آموزان هنرستان دخترانه شرف، رکورد طولانی ترین نقاشی آسیا را با موضوع حجاب و عفاف به نام خود ثبت کردند.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گزارش تصویری دانش آموزان بوکانی طولانی ترین نقاشی آسیا را به نام خود ثبت کردند

 • گزارش تصویری دانش آموزان بوکانی طولانی ترین نقاشی آسیا را به نام خود ثبت کردند
  گزارش تصویری دانش آموزان بوکانی طولانی ترین نقاشی آسیا را به نام خود ثبت کردند
 • گزارش تصویری دانش آموزان بوکانی طولانی ترین نقاشی آسیا را به نام خود ثبت کردند
  گزارش تصویری دانش آموزان بوکانی طولانی ترین نقاشی آسیا را به نام خود ثبت کردند
 • گزارش تصویری دانش آموزان بوکانی طولانی ترین نقاشی آسیا را به نام خود ثبت کردند
  گزارش تصویری دانش آموزان بوکانی طولانی ترین نقاشی آسیا را به نام خود ثبت کردند
 • گزارش تصویری دانش آموزان بوکانی طولانی ترین نقاشی آسیا را به نام خود ثبت کردند
  گزارش تصویری دانش آموزان بوکانی طولانی ترین نقاشی آسیا را به نام خود ثبت کردند
 • گزارش تصویری دانش آموزان بوکانی طولانی ترین نقاشی آسیا را به نام خود ثبت کردند
  گزارش تصویری دانش آموزان بوکانی طولانی ترین نقاشی آسیا را به نام خود ثبت کردند
 • گزارش تصویری دانش آموزان بوکانی طولانی ترین نقاشی آسیا را به نام خود ثبت کردند
  گزارش تصویری دانش آموزان بوکانی طولانی ترین نقاشی آسیا را به نام خود ثبت کردند


منبع: خبرگزاری ایرنا

بخش سفیران تبیان