تبیان، دستیار زندگی
دانش آموزان دلفانی نمایشگاهی از کاردستی های خود برپا کردند تا نشان دهند که با مواد دورریختنی هم می توان وسایل به درد بخور و قابل استفاده ساخت و با کاهش حجم زباله ها از محیط زیست حفاظت کرد.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گزارش تصویری نمایشگاه زیست محیطی دانش آموزان دلفانی

 • گزارش تصویری نمایشگاه زیست محیطی دانش آموزان دلفانی
  گزارش تصویری نمایشگاه زیست محیطی دانش آموزان دلفانی
 • گزارش تصویری نمایشگاه زیست محیطی دانش آموزان دلفانی
  گزارش تصویری نمایشگاه زیست محیطی دانش آموزان دلفانی
 • گزارش تصویری نمایشگاه زیست محیطی دانش آموزان دلفانی
  گزارش تصویری نمایشگاه زیست محیطی دانش آموزان دلفانی
 • نمایشگاه زیست محیطی دانش آموزان دلفانی
  نمایشگاه زیست محیطی دانش آموزان دلفانی
 • گزارش تصویری نمایشگاه زیست محیطی دانش آموزان دلفانی
  گزارش تصویری نمایشگاه زیست محیطی دانش آموزان دلفانی
 • گزارش تصویری نمایشگاه زیست محیطی دانش آموزان دلفانی
  گزارش تصویری نمایشگاه زیست محیطی دانش آموزان دلفانی
 • گزارش تصویری نمایشگاه زیست محیطی دانش آموزان دلفانی
  گزارش تصویری نمایشگاه زیست محیطی دانش آموزان دلفانی


منبع: خبرگزاری مهر

بخش سفیران تبیان