تبیان، دستیار زندگی
دانش آموزان آبیکی به پاس بارش برف، نماز شکر را در حسینه ورزشکاران برپا کردند.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گزارش تصویری نماز شکر را در حسینه ورزشکاران برپا شد.

 • گزارش تصویری نماز شکر را در حسینه ورزشکاران برپا شد.
  گزارش تصویری نماز شکر را در حسینه ورزشکاران برپا شد.
 • گزارش تصویری نماز شکر را در حسینه ورزشکاران برپا شد.
  گزارش تصویری نماز شکر را در حسینه ورزشکاران برپا شد.
 • گزارش تصویری نماز شکر را در حسینه ورزشکاران برپا شد.
  گزارش تصویری نماز شکر را در حسینه ورزشکاران برپا شد.
 • گزارش تصویری نماز شکر را در حسینه ورزشکاران برپا شد.
  گزارش تصویری نماز شکر را در حسینه ورزشکاران برپا شد.
 • نگزارش تصویری نماز شکر را در حسینه ورزشکاران برپا شد.
  نگزارش تصویری نماز شکر را در حسینه ورزشکاران برپا شد.
 • گزارش تصویری نماز شکر را در حسینه ورزشکاران برپا شد.
  گزارش تصویری نماز شکر را در حسینه ورزشکاران برپا شد.


منبع: خبرگزاری راه دانا

بخش سفیران تبیان