تبیان، دستیار زندگی
SBL یک راه فوق العاده برای ارایه آموزش های مهارتی مبتنی بر تعاملی بودن آن هاست. زمانی که افراد در یک کانال جریان قرار دارند، برای این که واکنش خوبی به چالش های اطراف خود بهتر پاسخ دهند می بایست مهارت انجام این کار را داشته باشند...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چطور یادگیرنده های خود را در آموزش مبتنی بر سناریو (SBL) درگیر کنید

برای آنکه بتوان کاری را شروع کرد باید برای آن انگیزه کافی داشت حتی اگر بخواهیم یک مطالعه ساده داشته باشیم. زمانی که یادگیرندگان می توانند مزایای دوره های آموزش الکترونیک را مشاهده کنند، علاقه بیشتری در آن ها پدید می آید تا در این دوره ها شرکت کنند.

در ابتدا اکثر یادگیرندگان دارای انگیزه بیرونی هستند. افراد ملزم به یادگیری هستند به خصوص زمانی که فرد در حال گذراندن دوره های آموزشی تعاملی باشد. با این حال SBL این امکان را به ما می دهد تا بتوانیم انگیزه های درونی افراد را برانگیزیم، چگونه؟


در این تئوری، آقای  Csikszentmihalyi بیان می کند که انگیزه درونی افراد زمانی که تعادل بین مهارت های در حال حاضر یادگیرنده و چالش های مواجه با آن ها وجود دارد، رخ می دهد.

یک یادگیرنده زمانی توانایی حل مسایل با استفاده از مهارت هایش را دارد که سطح مسایل در مقابل میزان مهارت های فرد پایین تر باشد. حل مسایل به این صورت نیز باعث ایجاد قدرت در مهارت های فرد می شود. برای اینکه بتوان انگیزه فرد را بالا نگه داشت لازم است که به مرور زمان چالش رو به روی فرد را دشوارتر کرد.

در هر بار یک نکته کوچک را به چالش مورد نظر اضافه کرد اما در نظر داشته باشید که اگر چالش در مقابل مهارت های فرد در سطح بسیار پایینی باشد، موجب کسل شدن فرد می شود و اگر چالش در مقابل مهارت های فرد دارایی سطح بالایی باشد، یادگیرنده ناامید می شود. بنابراین باید تعادل را بین مهارت ها و چالش ها ایجاد کرد. این بیان مطابق شکل زیر است که به کانال جریان می گویند.

آقای Csikszentmihalyi بیان می کند که وقتی فردی به طور کامل در یک زمینه و یا فعالیتی درگیر است، می توانید این شرایط را کانال جریان معرفی کنید که حداکثر میزان انگیزه درونی در فرد در آن موقعیت وجود دارد. زمانی که فرد در کانال جریان قرار دارد و در آن شرایط فرد را با مشکلی مواجه می کنید، انگیزه درونی کافی برای حل مشکل در فرد وجود دارد. شاید این مطالب شما را به یاد فرآیند بازی کردن بیاندازد.

همان طور که در مطلب آناتومی خوبی از آموزش الکترونیک براساس بازی برای شما بیان کردیم، زمانی که فرد یک بازی را شروع می کند اولین مرحله بسیار آسان در نظر گرفته می شود و در هر مرحله یک نکته و یا یک مورد دشوار اضافه تر را خواهید دید و از آنجایی که فرد در جریان بازی قرار دارد و با نکات اولیه آشناست این انگیزه را در خود می بیند که به مراحل بعدی رفته و در آن ها پیروز شود. با این کار به مهارت های تجربی فرد نیز افزوده خواهد شد.


بنابراین باید به هنگام طراحی مبتنی بر سناریو نظریه بیان شده را در نظر داشته باشید تا بتوانید تعادلی بین چالش های سناریو و مهارت فرد که مورد انتظار شما است، ایجاد کنید. در اغلب موارد، ایجاد چالش هایی با چنین شرایطی در کانال جریان دشوار است و حتی گاهی اوقات در حال حرکت بر روی لبه کانال جریان هستید.

 ثابت کن   
چگونه می توان فهمید که فردی مطلبی را یاد گرفته است؟ اگر یادگیرنده مهارتی را به خوبی فرا گرفته باید توانایی عمل کردن به ان را داشته باشد. این نوع از یادگیری بر اساس عملکرد است. قبل از اینکه به طراحی آموزش الکترونیک مبتنی بر سناریو (SBL) وارد شوید، ضروری است تا یادگیرنده اطلاعات پیش زمینه از موضوعی که می خواهد به آن وارد شود را داشته باشد چرا که در روش مبتنی بر سناریو فرد وارد عمل می شود.

بهتر است برای افرادی که می خواهند به دوره های SBL وارد شوند، دوره های تطبیقی در نظر گرفته شود که با گذراندن این دوره متوجه خواهید شد که یادگیرنده تا چه اندازه در زمینه مورد نظر اطلاعات دارد.

فرد براساس آزمونی که ارایه می دهد و میزان اطلاعاتی که از طریق دروس تطبیقی به دست آورده است، تنها در دوره هایی شرکت خواهد کرد که به آن ها نیاز دارد و بعد از آن که فرد اطلاعات اولیه در مورد موضوع را براساس دروس دوره های تطبیقی به دست آورد، می تواند وارد یک دوره SBL شود. در نتیجه SBL یک دوره تئوری نبوده و افراد باید دارای اطلاعات مقدماتی باشند.

ادامه دارد.....

تهیه: سید خاموشی
بخش آموزش مجازی تبیان