تبیان، دستیار زندگی
ش بدمینتون، باعث درون گرایی می شود نتایج یك پایان نامه نشان داد: فعالیت ورزشی بدمینتون در افزایش ثبات هیجانی دانش آموزان تاثیر دارد وباعث می شود كه دانش آموزان به درون گرایی گرایش داشته باشند. به گزارش سرویس پایان نامه ایسنا،...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پایان نامه – ورزش

بدمینتون، باعث درون گرایی می شود

نتایج یك پایان نامه نشان داد: فعالیت ورزشی بدمینتون در افزایش ثبات هیجانی دانش آموزان تاثیر دارد وباعث می شود كه دانش آموزان به درون گرایی گرایش داشته باشند.

به گزارش سرویس پایان نامه ایسنا، حاتم اسدپور در پایان نامه كارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی خود با عنوان " بررسی تاثیر فعالیت ورزش بدمینتون بر ویژگی های شخصیتی دانش آموزان پسر" آورده است: فعالیت ورزشی بدمینتون ممكن است تاثیرات مثبتی در كاهش میل به عصبی بودن، خارج شدن دانش آموزان از حالت با خود بودن و نیاز داشتن به تشویق های دیگران، افزایش برتری جویی و اعتماد به نفس داشته باشد . ولی آنچنان كه از نتایج تحقیق برمی آید تاثیر معنی داری بر اجتماعی بودن افراد نداشته است.

مولف در ادامه پایان نامه آورده است: تاثیرات فعالیت ورزشی بدمینتون بر ویژگی های شخصیتی را به صورت زیر می توان تحلیل كرد كه دراین فعالیت فرد درنمایش فردی و روش بازی حداكثر كنترل را در خود ایجاد می كند و با حالتی آرام و مطمئن به انجام بازی می پردازد و با همنوعان خود ارتباط برقرار می كند، در نتیجه فرد می تواند احساسات و هیجان های خود را كنترل نماید.

درادامه این پایان نامه اضافه شده است: این ورزش جزو ورزش های انفرادی بوده و كسب موفقیت درآن به تلاش و كوشش خود فرد بستگی دارد و فرد با جدیت تمام به انجام بازی می پردازد، در مقابل ضربات حریف سریعأ عكس العمل نشان می دهد، احساسات خود را كاملا كنترل می نماید، احتمالا به این دلیل دانش آموزان به صفت درون گرایی گرایش نشان داده اند. در ادامه این پایان نامه كه در سال 1381 با راهنمایی دكتر حسن خلجی در دانشكده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس تدوین شده، آمده است: پرداختن به فعالیت ورزش بدمینتون باعث می شود كه فرد ضمن فراگیری مهارت های مختلف از راهنمایی های مربی درنحوه اجرای مهارت و بازی بهره مند شود و با اجرای صحیح مهارت كسب امتیاز، مورد تشویق مربی و همبازی های خود قرار بگیرد و در نتیجه از حالت انزوا و با خود بودن خارج شود.

در این فعالیت وقتی فرد مهارتی را یاد می گیرد و آن را به درستی اجرا می كند و این اجرای بهتر با كسب امتیاز و غلبه بر حریف، باعث می شود فرد درك بهتری از خود به دست آورد واین ها هم به نوبه خود باعث تقویت اعتماد به نفس و برتری جویی در شخص می گردد.

در خاتمه این پایان نامه نیز آمده است: فعالیت ورزشی بدمینتون جزو ورزشهای انفرادی بوده و مثل ورزشهای گروهی كه همكاری همه بازیكنان یك تیم باعث رسیدن به هدف می شود نیست و فرد به صورت انفرادی به انجام بازی می پردازد احتمالا دلیلی بر این باشد كه این فعالیت بر صفت اجتماعی بودن تاثیر ندارد.

پس می توان گفت كه فعالیت های تربیت بدنی و ورزشی می تواند در شخصیت افراد موثر باشد و موجب تغییر و تعدیل و اكتساب برخی صفات شخصیت شود ودرنهایت موجب بهبود ناهنجاری های روانی شود. گفتنی است جامعه آماری دراین تحقیق تمام دانش آموزان سال سوم راهنمایی( پسران) شهرستان نقده كه در سال تحصیلی( 1381-1380 ) در این شهرستان مشغول به تحصیل هستند می باشد كه تعداد آنها 1480نفراست كه از بین آنها تعداد 30 نفر به روش تصادفی خوشه ای شده و در دو گروه 15 نفری قرار گرفتند. یك گروه به عنوان گروه تجربی و گروه دیگر به عنوان گروه گواه.