تبیان، دستیار زندگی
همه می دانیم که استرس بر موفقیت هریک از عرصه های هفتگانه معنوی، عقلانی، حرفه ای، مالی، خانوادگی، اجتماعی و جسمی تأثیر می گذارد. حال اگر بتوان استرس را به موفقیت تبدیل کرده چه خواهد شد؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

از استرس به موفقیت

استرس بر موفقیت هر یک از عرصه های هفتگانه ی معنوی ، عقلانی ، حرفه ای ، مالی ، خانوادگی ، اجتماعی و جسمی زندگی همه ی ما  تاثیر می گذارد.حال اگر بتوان استرس را به موفقیت تبدیل کرد چه خواهد شد ،در آن صورت زندگی تان را چگونه سپری خواهید کرد؟

فرآوری:مریم تجریشی - مرکز مشاوره
از استرس به موفقیت

بسیاری از مردم تا زمانی كه دیگران با استرس دست‌به‌گریبانند و خود ناگزیر از مبارزه با آن نشده‌اند، استرس را مهم نمی‌انگارند.البته می دانید که استرس بر زندگی تان تاثیر می گذارد . حال اگر بتوان استرس را به موفقیت تبدیل کرد چه خواهد شد ،در آن صورت زندگی تان را چگونه سپری خواهید کرد؟

شما هر کسی که هستید و در هر کاری که اشتغال دارید ، استرس بر موفقیت هر یک از عرصه های هفتگانه ی معنوی ، عقلانی ، حرفه ای ، مالی ، خانوادگی ، اجتماعی و جسمی زندگی تان تاثیر می گذارد.موفقیت در نزد افراد متفاوت معانی متفاوت دارد . برای نمونه ، همه کس می خواهد تا آنجا که ممکن است از عهده ی انجام شغلی که به او محول شده بخوبی برآید . هیچ کس از شکست و ناکامی لذت نمی برد ،همه ما آرزو داریم پول کافی در اختیار داشته باشیم تا به آنچه در رویا و خیالمان می گذرد ، برسیم و اگر نتوانیم در این راستا گام برداریم و یا اگر این کار به دلیل کمبود امکانات مالی محدود شود ، به یقین استرسی گریبانگیرمان خواهد شد .
واکنش خانواده و همسر نیز می تواند حس موفقیت را به زمینه های دیگر بکشاند . برای نمونه ، در پایان هر روز کار بازگشت به خانه ای که در آن از سوی شریک زندگی تان با ناسپاسی رو به رو می شوید ، در حالی که همکارانتان شما را فردی براستی شایسته و نمونه می دانند ، خوشحال کننده و لذت بخش نیست.

نخستین گام برای رسیدن به یک زندگی موفق تر و کامل تر سبک کردن استرس است و این کتاب به همین منظور برنامه ریزی شده است . کتاب "از استرس به موفقیت تنها در 31 روز"، شامل 31 رمز است که علاوه بر کمک به کاهش و کنترل استرس ،گام هایتان به سوی موفقیت را  نیز در بر می گیرد .

همچنین ، برخورداری از محبوبین و احترام در حلقه ی زندگی اجتماعی و معاشران عاملی مهم برای احساس موفقیت است . کسی که دوستان و وابستگانی اطراف خود ندارد ، همچون فردی ست که در جزیره ای بدون آب و غذا باقی مانده باشد  و چنین وضعی بی تردید استرس آور است .افزون بر این ، اگر همواره بیمار و خسته باشید و از تندرستی و داشتن انرژی لذت نبرید ، هر موفقیت دیگر نیز محکوم به نابودی ست ، زیرا همیشه احساس خواهید کرد که در موقعیتی دشوار و گریز ناپذیر قرار دارید و یک چنین روش اندیشه ای به یقین موفقیت به بار نمی آورد .
چشم انداز معنوی زندگی مان و ارزش هایی که به خاطرشان تلاش می کنیم ، باید کامل باشند و برآورده شوند تا به راستی احساس موفقیت کنیم .گرچه واژه ی موفقیت اشکال زیادی را به خود می گیرد و می تواند معانی گوناگونی داشته باشد ، ولی در کتاب حاضر این واژه معنای کلی تر ، و نه انحصاری ترش ، را دارا خواهد بود و فرایند کلی را نمایان خواهد کرد . نخستین گام برای رسیدن به یک زندگی موفق تر و کامل تر سبک کردن استرس است و این کتاب به همین منظور برنامه ریزی شده است . کتاب "از استرس به موفقیت تنها در 31 روز"، شامل 31 رمز است که علاوه بر کمک به کاهش و کنترل استرس ،گام هایتان به سوی موفقیت را  نیز در بر می گیرد .

با اینکه بسیاری از مردم توصیه های زیادی از این دست را شنیده اند ، ولی به نظر می رسد که شمار اندکی از آنان این توصیه ها را پذیرفته و در زندگیشان به کار گرفته اند .کسانی که از این گام های ساده پیروی نمی کنند ، در بیشتر موارد افرادی هستند که زندگیشان را بر مبنای تمایلات و عقاید دیگران می گذرانند و هر روز نومیدی را تجربه می کنند . ولی آنانکه این رموز را روزانه به کار می گیرند ، از قدرت بخشیدن به الهامات لذت می برند . گروه نخست یک زندگی همراه با استرس را  متحمل می شوند ، در حالی که گروه دوم عطر دلپذیر گل های شکوفای زندگی موفقیت آمیز را حس می کنند. این کتاب کمک می کند تا با راه های رسیدن به موفقیت آشنا شده و بر استرس که ما را از موفقیت و لذت زندگی دور نگه می دارد چیره شویم.

مشخصات کتاب
نویسنده:جان اف دیمارتینی
مترجم:هما احمدی
ناشر:لیوسا


منابع : کتاب از استرس به موفقیت تنها در 31 روز