تبیان، دستیار زندگی
اعراب دختران را دوست نداشتند و آنان را مایه ی سرشكستگى و بدبختى مى پنداشتند؛ اما با وجود این، فرشتگان را دختران خدا مى دانستند. خداوند مهربان، آیاتش را به شكل هاى گوناگون بیان مى فرماید تا شاید مشركان متوجه ی اشتباهاتشان بشوند:
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
قرآن کریم

٤) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ٤٠ الى ٥٥ سوره‌ی اسراء

 دختران خدا

اعراب دختران را دوست نداشتند و آنان را مایه‌ی سرشكستگى و بدبختى مى‏پنداشتند؛ اما با وجود این، فرشتگان را دختران خدا مى‏دانستند. خداوند مهربان، آیاتش را به شكل‏هاى گوناگون بیان مى‏فرماید تا شاید مشركان متوجه‌ی اشتباهاتشان بشوند:

 آیا پروردگارتان شما را به پسران مقدم داشته و خود، از فرشتگان، دخترانى گرفته است؟ به راستى كه شما سخنى بزرگ مى‏گویید و به یقین، ما در این قرآن، گوناگون بیان كردیم تا پند بگیرند و به آنان جز نفرت نمى‏افزاید.

آیات 40 و 41


 
 یگانه است

مشركان به چند خدا اعتقاد داشتند؛ خداى آسمان، خداى زمین، خداى جنگ و خداى صلح و... خداوند یگانه مى‏فرماید:

 بگو: اگر، چنان كه مى‏گویند، با او خدایان دیگرى بود، آن‏گاه حتماً به جستجوى راهى به سوى صاحب عرش مى‏پرداختند. او منزه است و از آن چه مى‏گویند، بسیار والاتر است.

آیات 42 و 43


 تسبیح‏گویان

نظام دقیق آسمان‏ها و زمین، دلیل بر یگانگى، عدالت و بى‏همتایى خداوند است. اگر خدایان دیگرى وجود داشتند، نظام آفرینش دچار نزاع و هجوم و هرج و مرج مى‏شد، ولى آسمان‏ها و زمین و هر چه در آن‏هاست بر یگانگىِ خدا شهادت مى‏دهند؛ و این، تسبیح پروردگار یكتاست. در قرآن مى‏خوانیم:

 آسمان‏هاى هفت‏گانه و زمین و هر كه در آن‏هاست، او را تسبیح مى‏كنند، و هیچ چیز نیست، مگر این كه در ستایش او تسبیح مى‏گوید؛ ولی شما تسبیح آنان را نمى‏فهمید. به راستى او بردبار آمرزنده است.

آیه‌ی 44


 گمراه شدند

هنگامى كه پیامبر(ص) آیات قرآن را براى مردم مى‏خواند، بعضى از مشركان، اطراف او جمع مى‏شدند، دست مى‏زدند، سوت مى‏كشیدند و با ایجاد سروصدا نمى‏گذاشتند صداى پیامبر(ص) به گوش مردم برسد. آنان حاضر نبودند سخنان پیامبر(ص) را بشنوند و به آیات قرآن گوش دهند. تعصب آنان نسبت به بت‏ها و آیین پدرانشان مانند حجابى بود كه آنان را از درك و فهم آیات قرآن بازمى‏داشت.
    آنان به پیامبر(ص) نسبت‏هاى ناروا مى‏دادند؛ بعضى مى‏گفتند دیوانه شده است! برخى مى‏گفتند: شاعر است! و عده‏اى معتقد بودند جادو شده است. خداوند یگانه فرمود:

 و هنگامى كه قرآن مى‏خوانى بین تو و كسانى كه به آخرت ایمان ندارند، پرده‏اى پوشیده قرار مى‏دهیم و بر دل‏هایشان پرده‏اى و در گوش‏هایشان سنگینى قرار مى‏دهیم كه آن را نفهمند و هنگامى كه در قرآن پروردگارت را به یگانگى یاد مى‏كنى، با نفرت پشت مى‏كنند. هنگامى كه به تو گوش مى‏دهند، ما به آن چه گوش مى‏دهند داناتریم و هنگامى كه آهسته سخن مى‏گویند، آن‏گاه كه ستمكاران مى‏گویند:

جز مردى جادو شده را پیروى نمى‏كنید. ببین چگونه برایت مثال‏ها زدند و گمراه شدند. پس نمى‏توانند راهى پیدا كنند.

آیات 45 الى 48


 شاید نزدیك باشد

مشركان و كافران با تمسخر به پیامبر(ص) مى‏گفتند: «چه كسى استخوان‏هاى پوسیده‏اى را كه خاك و پراكنده شده، دوباره به شكل اولش بازمى‏گرداند و این قیامت كه مى‏گویى چه وقت است؟» خالق جهانیان مى‏فرماید:

 و گفتند: آیا وقتى استخوان و پوسیده شدیم، با آفرینشى جدید برانگیخته مى‏شویم؟ بگو: سنگ باشید یا آهن یا آفریده‏اى از آن‏چه در دل‏هایتان بزرگ است! پس خواهند گفت: چه كسى ما را بازمى‏گرداند؟ بگو: آن كه بار اول شما را آفرید. پس در برابرت سرهایشان را تكان مى‏دهند و مى‏گویند: آن چه وقت است؟ بگو: شاید نزدیك باشد. روزى كه شما را مى‏خواند. پس در حالى كه او را ستایش مى‏كنید، اجابت مى‏كنید و مى‏پندارید كه جز اندكى نمانده‏اید.

آیات 49 الى 52


 نیكو سخن بگویید

مشركان، مومنان را آزار مى‏دادند و به پیامبر(ص) نسبت‏هاى ناروا و توهین‏آمیز مى‏دادند. مسلمانان ناراحت و عصبانى مى‏شدند و با آنان جدال مى‏كردند و آنان را گمراه و اهل دوزخ مى‏خواندند و گاه از پیامبر(ص) مى‏خواستند كه اجازه بدهد با مشركان بجنگند. اما خداوند مهربان، مومنان را به ادب و نیكو سخن گفتن و دورى از شیطان دعوت فرمود:

 و به بندگانم بگو: آن‏چه را كه بهتر است، بگویند. به راستى كه شیطان میانشان را به هم مى‏زند. به راستى كه شیطان براى انسان دشمنى آشكار است. پروردگارتان به شما داناتر است. اگر بخواهد به شما رحم مى‏كند یا اگر بخواهد عذابتان مى‏كند، و ما تو را بر ایشان وكیل نفرستاده‏ایم.

آیات 53 و 54


 او داناتر است

مشركان از روى حسد و كینه مى‏گفتند: «چه شد كه خداوند، محمد یتیم را به پیامبرى برگزید؟ آیا شخص دیگرى نبود كه بهتر از او باشد؟ چگونه او ادعا مى‏كند كه آخرین و برترین پیامبر خداست؟» خداوند مهربان، كه از همه‌ی هستى آگاه است و خود بهتر مى‏داند كه چه كسى شایسته‏ترین و برترین مردم است، مى‏فرماید:

 و پروردگارت به هر كه در آسمان‏ها و زمین است، داناتر است و به یقین بعضى از پیامبران را بر بعضى برترى دادیم و به داوود، زبور دادیم.

آیه‌ی 55

فرزانه زنبقی
نشر لک لک


منبع: آشنایی با قرآن کریم برای نوجوانان
جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ١ الى ١١١ سوره‌ی اسراء

سوره ی اسراء آیات ٣١ الی ٣٩

سوره ی اسراء آیات ١٦ الی ٣٠

سوره ی اسراء آیات ١ الی ١٥


مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.