سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
مرحله كادرسازى و مهره چینى دموكرات ها: انتخابات هفتم نوامبر، دموكرات هاى حاشیه نشین را دوباره به متن سیاست آمریكا كشاند. نتیجه ظاهرى انتخابات اخیر این بود كه كنگره از دست  جمهوریخواهان خارج شده است اما پیام واقعى این حا...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اتاق فرمان دموكرات ها

در دست كیست؟

مرحله كادرسازى و مهره چینى دموكرات ها: انتخابات هفتم نوامبر، دموكرات هاى حاشیه نشین را دوباره به متن سیاست آمریكا كشاند. نتیجه ظاهرى انتخابات اخیر این بود كه كنگره از دست  جمهوریخواهان خارج شده است اما پیام واقعى این حادثه آن بود كه عصر رهبرى نومحافظه كاران بر سیاست هاى آمریكا به سر آمده است.

دموكرات ها اكنون خیز بلند خود را براى خارج كردن مهم ترین خاكریز قدرت یعنى كاخ سفید از سیطره رقیب آغاز كرده اند. اردوى دموكرات ها در حال حاضر سرگرم سازماندهى یك رقابت و چالش بزرگتر است تا در مواجهه  با تیم گرداننده امور امنیتى وسیاسى به سوى انتخابات ۲۰۰۸ راه پیدا کند.

بى گمان دراین میدان دموكرات ها  باید استراتژى جایگزینى خویش براى دكترین ناكارآمد جمهوریخواهان عرضه كنند، در وهله دوم نگاهها به سمت كادر رهبرى و شبكه تصمیم گیران این جناح دوخته خواهد شد و این كه اردوى دموكرات ها چه كسانى را براى تصدى كرسى هاى تأثیرگذار وزارت خارجه خانم رایس، معاونت ریاست جمهورى دیك چنى، شوراهاى امنیت استفان هاوس و نمایندگى سازمان ملل جان بولتون و مدیریت اتاق مشاوران، رئیس جمهور آماده كرده اند.

اردوىدموكرات ها در حال حاضر سرگرم سازماندهى یك رقابت و چالش بزرگتر است تا در مواجهه  با تیم گرداننده امور امنیتى وسیاسى به سوى انتخابات ۲۰۰۸ راه پیدا کند.

از این رو «تركیب رهبران» در دور جدید بازگشت دموكرات ها به عرصه قدرت از مسائل قابل تأمل براى تحلیلگران روابط بین الملل است. گو اینكه سیاست جهانى واشنگتن برآیندى از آرا و خواسته هاى گروهها، جناح ها و مؤسسات عدیده اقتصادى، نظامى و سیاسى است اما در نهایت چهره ها و تیم رهبران نقش غیرقابل انكارى در هدایت و پیشبرد این سیاستها ایفا مى كنند. نقش حلقه مدیران در عرصه نومحافظه كاران بیش از هر برهه دیگرى به اوج رسید. افكار عمومى جهان به عینه دریافتند كه چگونه طیف نومحافظه كاران افراطى درون كاخ سفید دو نهاد ارتش و دیپلماسى را در راستاى تفكرات سیاسى خویش به كار گرفتند. بنابراین سؤال روشن ناظران سیاسى این است كه به راستى اگر دموكرات ها بناى تغییر مسیر سیاست هاى آمریكا را دارند با تكیه بر اندیشه كدام متفكران و بر اراده چه عناصرى مى خواهند این كار بزرگ را به انجام رسانند. به عبارتى كاندیداى آنها براى عهده دارى كرسى برنامه ریزى و یا كنترل نو محافظه كارانى مثل ریچارد پرل، پل ولفوویتز یا مدیرانى نظیر جان بولتون، دونالد رامسفلد، دیك چنى و كاندولیزا رایس كیست؟

نخستین گمانه زنى رسانه هاى آمریكایى حاكى از این بود كه حزب دموكرات در سازماندهى شبكه تصمیم گیران خود به جذب و به كارگیرى دوباره برخى استراتژیست هاى نام آشنا مثلزبیگینو برژینسكى،برنت اسكوكرافت اقبال نشان داده است و درصدد بهره گیرى از آنان در كنترل جنگ طلبى ساكنان فعلى كاخ سفید هستند. نشریه نیوزویك در پى پیروزى  دموكرات ها از این تصمیم درون حزبى دموكرات ها خبر داد. برپایه گزارش این نشریه دموكرات  ها علاوه بر دو چهره مذكور، آنها حول نقش یك دموكرات متقدم به نامجیمز بیكر حساب باز كرده اند.

 نكته قابل توجه در برنامه كادرسازى دموكرات ها تاكتیك بدیعى است كه آنها براى جذب چهره هاى معتدل و به اصطلاح خوش خیم جمهوریخواهان براى پست هاى كلیدى حكومت آمریكا به كار بسته اند.

دیپلماتى كه اگرچه مدتى را در همسویى با جمهوریخواهان به سر برد اما در این سالها كوشیده است نقش یك مشاور مؤثر را بر كل جریان تصمیم گیرى واشنگتن در بحران هاى بین المللى ایفا كند. اما پس از گروه سیاستگذاران در حلقه مدیران اجرایى و ستادى دموكرات ها، برنامه خود را با سه چهره اى كه نامشان درصدر لیست برندگان انتخابات مطرح شد پیش مى برند،هیلارى كلینتون كه سایه حضور رئیس جمهور پیشین آمریكا (بیل كلینتون) در مجلس سنا و محافل تصمیم گیر آمریكا شناخته مى شود و پس از كسب یك پیروزى قاطع بر سناتورهاى جمهوریخواه براى سكونت دركاخ سفید در سال ۲۰۰۸ آماده مى شود.هرى رید كه دموكرات ها بنابر تجارب زیاداو در تصمیم گیرى هاى مهم، ریاست سنا را به او سپرده اند ونانسى پلوسى  كه امروز در نقش نخستین زن رئیس مجلس نمایندگان و چهره محبوب دموكرات ها ظاهر شده است.

نكته قابل توجه در برنامه كادرسازى دموكرات ها تاكتیك بدیعى است كه آنها براى جذب چهره هاى معتدل و به اصطلاح خوش خیم جمهوریخواهان براى پست هاى كلیدى حكومت آمریكا به كار بسته اند.

نخستین نشانه هاى این تاكتیك در پالسى  كه دموكرات ها به جانب یك رجل جمهوریخواه (اسكوكرافت) و یك چهره انشعابى دموكرات ها (بیكر) فرستادند نمایان است.

 برنت اسكوكرافت 

 جیمز آدیسون بیكر 

 هرى میسون رید 

 زبیگنیو كازمیرز برژینسكى 

 هیلارى رودهام كلینتون 

 نانسى پاتریشیا دالساندرو پلوسى 

برنت اسکوکرافت

 برنت اسكوكرافت   در ۱۹ مارس ۱۹۲۵ متولد شد. وى در دوره ریاست جمهورى جرالد فورد و بوش پدر مشاور امنیت ملى آمریكا بود. اسكوكرافت همچنین در دوره ریاست جمهورى ریچارد نیكسون مشاور نظامى وى بود. اسكوكرافت در فاصله سال هاى ۲۰۰۵ - ۲۰۰۱ رئیس بخش مشاورین امنیتى جرج بوش بود.

اسكوكرافت اگرچه عضو حزب جمهوریخواه آمریكا است اما چه در زمان حمله ایالات متحده به عراق و چه پس از آن ازمخالفین ومنتقدین جدى این حمله بود و جریان منتقد جنگ عراق را در درون حزب جمهوریخواه هدایت مى كرد. اسكوكرافت اما در مقابل از حامیان حمله آمریكا به افغانستان بود و آن را واكنشى در مقابل تروریسم مى دانست

اسكوكرافت همچنین كتابى را با نام «دنیاى انتقال یافته» منتشر كرد كه به ذكر خاطرات و جریانات درون كاخ سفید در زمان پایان جنگ سرد و فروپاشى شوروى در اوایل دهه ۹۰ پرداخت. وى بدون تردید همواره از مردان پشت صحنه سیاست خارجى ایالات متحده بوده است و سالها حضور در مناصب امنیتى درون كاخ سفید و نیروى هوایى ارتش ایالات متحده از وى چهره اى كارآزموده ساخته است. اسكوكرافت در عین حال پیرو یكى از فرقه هاى مسیحیت به نام مورمون است. وى متأهل و همسر وى مارین هورنر اسكوكرافت است. حاصل ازدواج اسكوكرافت یك دختر است.

جیمز بیکر

 جیمز آدیسون بیكر  یك دیپلمات و سیاستمدار آمریكایى است كه متولد ۲۸ آوریل ۱۹۳۰ است. او در دوره ریاست جمهورى رونالد ریگان رئیس ستاد كارمندان رئیس جمهور، و در دوره دوم ریاست جمهورى ریگان، از سال ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۸ وزیر خزانه دارى بود. بیكر در دوره جورج بوش پدر وزارت خارجه آمریكا را برعهده داشت.

این سیاستمدار در هوستون به دنیا آمد و در رشته حقوق تحصیل كرد. وى ابتدا یك دموكرات بود اما بعدها به حزب جمهوریخواه پیوست و سال ۱۹۷۰ در رقابت هاى انتخاباتى سنا از جورج اچ دبلیو بوش شكست خورد.

افكار عمومى جهان به عینه دریافتند كه چگونه طیف نومحافظه كاران افراطى درون كاخ سفید دو نهاد ارتش و دیپلماسى را در راستاى تفكرات سیاسى خویش به كار گرفتند.

بیكر در ایجاد اتحادى متشكل از ۳۴ كشور كه در جنگ اول خلیج فارس به همراه آمریكا مى جنگیدند نقش فعالى ایفا كرد، در اواخر ،۲۰۰۳ رئیس جمهور از وى خواست تا در سیاستگذارى براى عملیات  آمریكا در جنگ عراق مؤثر واقع شود. او همچنین فرستاده ویژه رئیس جمهور به سایر كشورها براى حل مسأله بدهى هاى عراق بود.

هری رید

 هرى میسون رید ، دوم دسامبر ۱۹۳۹ به دنیا آمد و تحصیلات خود را در زمینه حقوق پى گرفت. وى پیش از آنكه پا به دنیاى سیاست بگذارد به نوادا رفت و در آنجا وكیل شد. او عضو حزب دموكرات و سناتور ارشد نواداست. انتظار مى رود كه پس از پیروزى دموكرات ها در انتخابات ۲۰۰۶ كنگره، رید رهبر اكثریت سنا شود.

برژینسکی

 زبیگنیو كازمیرز برژینسكى  ،  ۲۸ مارس ۱۹۲۸ در ورشو پایتخت لهستان به دنیا آمد. وى بخشى از سال هاى جوانى اش را در فرانسه و آلمان سپرى كرد و سپس به كانادا رفت. برژینسكى در رشته علوم سیاسى تحصیل كرد و سرانجام از دانشگاه هاروارد دكتراى علوم سیاسى گرفت. برژینسكى در سال ۱۹۵۸ شهروند آمریكا شد و در سال هاى دهه ۱۹۶۰ مشاور كندى و جانسون بود.

از دید ناظران، برژینسكى در كنار كیسینجر یكى ازمنابع تغذیه تفكرات دستگاه دیپلماسى آمریكاست، براى دموكراتها او نقش یك تكیه گاه فكرى را دارد و نسل جدید سیاستمداران این جناح امیدوارند كه پس از به دست گرفتن كنگره و كاخ سفید دوباره از این مرجع فكرى خویش بهره گیرند.

هیلاری کلینتون

 هیلارى رودهام كلینتون  متولد ۲۶ اكتبر ،۱۹۴۷ سناتور ارشد نیویورك است كه سوم ژانویه ۲۰۰۱ به سنا راه یافت و هفتم نوامبر ۲۰۰۶ نیز فرصت دیگرى براى ماندن در سنا پیدا كرد.

او همسر بیل كلینتون رئیس جمهور پیشین آمریكاست و پیش از این یك وكیل بود. او دركاخ سفید كوشید كه فارغ از آن كه بانوى سیاستمدار آمریكا محسوب مى شود، دیدگاههاى خاص خود را نیز بیان كند. بنابراین در مسائل فرهنگى چهره اى جنجالى است. با این اوصاف، هیلارى مستقیماً در سیاست آمریكا دخیل بوده است. اكنون كه دموكرات ها كنترل كنگره را دردست گرفته اند هیلارى كلینتون به محتمل ترین كاندیداى دموكرات در انتخابات ریاست جمهورى سال ۲۰۰۸ مبدل شده است.

وى دانش آموخته علوم سیاسى است و در مدرسه حقوق ییل عضو هیأت تحریریه مجله حقوقى دانشگاه بود.

طبق یك نظرسنجى كه گالوپ در مه ۲۰۰۵ انجام داد، ۵۴ درصد از پاسخ دهندگان هیلارى كلینتون را یك لیبرال، ۳۰ درصد وى را به عنوان یك میانه رو و ۹ درصد او را به عنوان یك محافظه كار معرفى كردند. وى از تمایل خود براى شركت در انتخابات ریاست جمهورى آمریكا در سال ۲۰۰۸ سخن گفته است و در سال جارى نیز همواره موضوع گمانه زنى هاى رسانه ها در این زمینه بوده است.

تاكنون هیچ زنى از سوى یك حزب بزرگ آمریكایى براى شركت در انتخابات ریاست جمهورى كاندیدا نشده است و اگر هیلارى بركرسى رقابت ریاست جمهورى ۲۰۰۸ بنشیند، او عنوان نخستین زن داوطلب براى رهبرى كاخ سفید را ازآن خود خواهدكرد.

نانسی پلوسی

 نانسى پاتریشیا دالساندرو پلوسى  متولد ۲۶ مارس ،۱۹۴۰ اكنون در جایگاه رهبرى اكثریت مجلس نمایندگان آمریكا نشسته است. او پیش ازاین رهبر اقلیت این مجلس بود اما پس از پیروزى دموكرات ها در انتخابات میان دوره اى ۷ نوامبر ۲۰۰۶ به عنوان رئیس مجلس نمایندگان آمریكا ایفاى نقش خواهدكرد. پلوسى نخستین زنى است كه ریاست مجلس نمایندگان آمریكا را برعهده مى گیرد.

پدر وى نماینده مریلند در كنگره آمریكا بود و به دلیل آنكه در فضایى سیاسى رشد كرد در سنین پایین وارد عرصه سیاست شد و به دموكرات ها گرایش پیداكرد.

پلوسى با آنكه یك كاتولیك است، اما از سقط جنین در آمریكا حمایت مى كند و خواهان حمایت مقام هاى مذهبى از سقط جنین است. او سعى مى كند خود را حامى حقوق زنان نشان دهد و همواره كوشیده است كه زمینه را براى تأمین مالى سازمان هاى سقط جنین فراهم سازد. پلوسى طرفدار جدایى كلیسا و حكومت است. پس از حملات ۱۱ سپتامبر پلوسى از هزینه هاى دولت در امور دفاعى حمایت هاى فراوانى به عمل آورد.

با این حال، وى به شدت با دادن مجوز به بوش براى حمله به عراق مخالف بود و حتى به همراه برخى نمایندگان مجلس از بوش خواست تا استراتژى معینى براى موفقیت در عراق در پیش گیرد و یك جدول زمانى براى خروج از عراق تعیین كند.

منبع اصلی کیهان با تدوین و تلخیص


لینک مطالب مرتبط:

 اولمرت و بوش، دو سیاستمدار كوفته و ضعیف 

  مردم لس آنجلس امروز به خیابان ها می ریزند  

 ژیرینفسكی: بوش پدر و پسر را باید به جای صدام اعدام كرد 

 رویترز به نقل از رهبری :شکست بوش؛ پیروزی ایران 

 نتیجه انتخابات امریکا، شوکی برای بوش 

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین