تبیان، دستیار زندگی
بسیار خوب است که برای کودکان، چه دختران و چه پسران « لوازم نماز » مخصوصِ آنها، تهیه کنید و در مناسبتی تأثیرگذار، به آنها هدیه دهید.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
آموزش خردسالان

لوازم نماز

بسیار خوب است که برای کودکان، چه دختران و چه پسران « لوازم نماز » مخصوصِ آنها، تهیه کنید و در مناسبتی تأثیرگذار، به آنها هدیه دهید.
سجاده، جا نماز، تسبیح، مهر، چادر نماز، برای کودکان، مهم و دوست داشتنی ست؛ و اگر شکلِ ظاهری این لوازم هم برای کودکان طراحی شده باشد، طبعاً بهتر خواهد بود. جایِ لوازم نماز در مهدکودک و دبستان باید مکانی خوب باشد، و بهتر است که در مکان خاصی از مهدکودک، همواره نماز خوانده شود، پهن کردن و جمع کردنِ سجاده و جا نماز، می تواند به عنوانِ یک کارِ دسته جمعی در مهدکودک و دبستان مدیریت شود و شکلِ منظمِ قرار گرفتن آنها در کنار هم، برای کودکان، جذاب و مهم است.
رنگ های گوناگونِ سجاده و جا نماز، تصویر خوبی ایجاد می کند که برای عکس گرفتن، توسط بچه ها، موضوعِ خوبی ست؛ عکس ها هم می تواند در فرصت های مناسبی بزرگ شود و در مکانِ مهدکودک و دبستان قاب شده، تعبیه شود. از این عکس ها به پدر و مادرِ فرزند هم بدهید تا در جای خاصی، در خانه نصب کنند.

مقصود نعیمی ذاکر
نشر لک لک


منبع: آموزش خردسالان، مربیان مهد های کودک، مادران در خانه

آموزه های دینی

صدقه، احسان، نیکوکاری

کمک به مستمندان


مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.