تبیان، دستیار زندگی
METRE ، ابزاری برای خودارزیابی آمادگی دولت الکترونیک در هر کشور است.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ارزیابی وضعیت دولت الكترونیكی در ایران

بر اساس چاچوب METER

اولین کارگاه آموزشی پایش دولت الکترونیکی در ایران

METRE ، ابزاری برای خودارزیابی آمادگی دولت الکترونیک در هر کشور  است.  این ابزار براساس یک متدولوژی کارکردی و جامع‌نگر برای اندازه‌گیری آمادگی دولت الکترونیکی شامل پرسش هایی است که به‌شناسایی فاکتورهای تاثیرگذار روی توسعه دولت الکترونیکی، شناسایی مشکلات و اولویت بندی اقدامات پیاده‌سازی استراتژیک کمک می‌کند.  همچنین، چارچوب دیگری که در این کارگاه معرفی می شود، METEP است که در آن 150 ویژگی ای که سیاستگذاران درهنگام طراحی سیاست ها و راهبردهای مشارکت الکترونیکی  باید آنها را رعایت کنند مورد توجه قرار گرفته است.

نخستین کارگاه آموزشی پایش دولت الکترونیکی در ایران با همکاری دپارتمان امور اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد از 12 اسفند ماه، به مدت سه روز و با حضور نمایندگان معرفی شده از سوی دستگاه های اجرایی، توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران برگزار می شود.

این گزارش حاکی است، نخستین کارگاه آموزشی پایش دولت الکترونیکی در ایران با همکاری دپارتمان امور اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد از 12 اسفند ماه، به مدت سه روز و با حضور نمایندگان معرفی شده از سوی دستگاه های اجرایی، توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران برگزار می شود.  در این کارگاه سه روزه، امکان ارزیابی از موضوعاتی مانند تقاضاها، نیازمندی‌ها، حوزه‌های اولویت‌دار، فناوری، محیط توانمندساز، ساختار نهاد راهبری، سطح تعامل میان‌دستگاهی و سایر جنبه‌های کلیدی دیگر برای دو طرف فراهم و هم چنین زمینه ایجاد نقشه‌راهی برای فعالیت‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت آتی ایجاد می شود.

تعریف معیارهایی برای توسعه و ارزیابی خدمات الکترونیکی، هماهنگی برای بهبود خدمات الکترونیکی، بحث و بررسی در رابطه با ایجاد پنجره واحد به‌منظور بهبود ارائه خدمات و بحث و بررسی در رابطه با چگونگی بهبود رتبه ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیک و شاخص مشارکت الکترونیک از جمله محورهای مورد بررسی در این کارگاه سه روزه است.

منبع: http://www.itc.ir

بازگشت به صفحه آموزش الکترونیکی