تبیان، دستیار زندگی
دیشب پدر بزرگم، آمد به خانه ی ما...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
بیایید با هم درس بخوانیم!

بیایید با هم درس بخوانیم!

نشانیِ نوشته ی زیر، کتاب فارسی سوم دبستان، صفحه ی هشت 8 می باشد.
پاسخ هایتان را برای ما ارسال کنید و جایزه بگیرید.

پدر بزرگ

دیشب ..................(١)

آمد به خانه ی ما

باز او مرا .................. (٢) کرد

..................(٣) صورتم را

مادر برای او زود

یک چای تازه آورد

او خسته بود و پایش ..................(٤)

انگار ................ (٥) می کرد

با .................... (٦) باز از من

پرسید در چه حالی؟

کردم تشکر از او

گفتم که خوب و عالی

در دستِ پیر او بود

باز آن .................. (٧) زیبا

خندید و قلقلک داد

با آن عصا ............... (٨) را

ناصر کشاورز

مقصود نعیمی ذاکر

نشر لک لک


منبع: کتاب فارسی سوم دبستان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.