تبیان، دستیار زندگی
در دنیای امروز بشر به دنبال پیشرفت در تمامی زمینه هاست و این پیشرفت نه تنها در فناوری و ابزارها و... خلاصه میشود بلکه تمامی جهات زندگی را تحت تاثیر قرار داده و به دنبال شیوه ای است که بتواند به بهترین راه کارها برای زندگی بهتر دست یابد......
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

عوامل موثر در روند رو به رشد  آموزش الکترونیکی(1)

پیشرفت های فناوری منجر به افزایش یکپارچگی دوره های مبتنی بر وب در زمینه آموزش شده است. در واقع می بایست به دنبال روشی برای آموزش بود که بتوان در هر مکان و زمانی به یادگیری پرداخت. از آموزش الکترونیکی می توان به عنوان یک امکان برتر نظام آموزشی نام برد که به منظور درک و استفاده درست از این آموزش می بایست تمامی زیرساخت های سیاسی، مالی، فرهنگی و ... پیاده سازی و آماده باشد.

عوامل موثر در روند رو به رشد  آموزش الکترونیکی(1)

آموزش الکترونیکی فرصتی برای یادگیری از طریق اینترنت و به صورت کلی شبکه های وب فراهم می آورد و می توان گفت زمینه های آموزش از راه دور از این طریق ایجاد می شود.

آموزش الکترونیکی مجموعه ای از راه حل ها و ابزارها را به منظور افزایش دانش و کارایی به کار می گیرد.


برخی از پژوهشگران، آموزش الکترونیکی را یک آموزش مستقل دانسته و برخی آن را مکمل آموزش سنتی می دانند. در ابتدا که هنوز آموزش الکترونیکی به صورت گسترده ای پیشرفت نکرده بود، آموزش مبتنی بر کامپیوتر به عنوان آموزش الکترونیکی شناخته شده بود. سپس وب ظهور کرده و توانستند دروس را از این طریق بین شبکه های داخلی تبادل کنند.


با افزایش استفاده از اینترنت، یادگیری بر پایه وب نیز گسترش یافته و امکان آموزش را برای یادگیرندگان فراهم آورد. این آموزش ها باید با نیازهای کاربران هماهنگ بوده و انگیزه کافی را در فرد ایجاد کند و پشتیبانی لازم را به عمل آورد. بدین ترتیب فناوری های جدید می تواند فرصت های آموزشی بیشتر و متنوع تری را به صورت پیوسته به وجود آورد اما باید به این موضوع دقت داشت که ارایه مطالب پیوسته تنها در موفقیت یک آموزش موثر نخواهد بود و باید به عواملی که منجر به شکست می شود نیز توجه کرد، تا بتوان از تجربیات استفاده کرده و راه حل های بهبودبخشی ارایه کرد.


در حقیقت می بایست برای اجرای موفقیت آمیز یادگیری الکترونیکی، طراحی، ارزیابی، برنامه ریزی و پیاده سازی مناسبی را انجام داده و تمامی عوامل تاثیرگذار را نیز در نظر گرفت.

هم چنین داشتن برنامه ریزی صحیح و کنترل شده موجب تبدیل موثر دروس آموزش سنتی به آموزش الکترونیکی خواهد شد. میزان تاثیرگذاری یک آموزش به مطابق بودن آن با خواسته های کاربران و سودمند بودن آن است.


شاید از سال ها پیش در مورد یادگیری الکترونیکی سخنانی به میان آمده باشد، اما تعاریف و موارد دیگر در یادگیری الکترونیکی امروزی با یادگیری الکترونیکی که در گذشته مطرح شده بود، متفاوت است. در گذشته هر نوع آموزشی را که می توانستند نام آموزش راه دور را بر آن نهند، آموزش الکترونیکی می نامیدند اما امروزه پیشرفته ترین تکاملاتی که با استفاده از تکنولوژی های شبکه های داخلی ایجاد شده و به ارایه یادگیری می پردازد، آموزش الکترونیکی نام دارد.

پژوهشگران به سه عامل کلیدی تکنولوژی، استاد و تجربیات دانش پژوهان در استفاده از تکنولوژی به عنوان عوامل موثر در روند رو به رشد آموزش الکترونیکی اشاره دارند. البته برخی محققان بر روی میزان تعاملات نیز تاکید دارند.

در گذشته محوریت یادگیری براساس درس بوده و دانش آموزان در آن غیر فعال بودند و تنها به انتقال برخی از سخنرانی ها که اساتید مربوطه انجام داده بودند اکتفا می شد اما در آموزش الکترونیکی امروزی یادگیری براساس پردازش اطلاعات بوده و به عنوان یک فرایند اجتماعی بیان می شود و تعاملات به صورت هم زمان یا غیر همزمان بین استاد و دانشجو انجام می شود. در یادگیری الکترونیکی به سبک گذشته به ابزارهایی همچون نوارهای صوتی و تصویری، رسانه های جمعی و ... متکی بودند اما در یادگیری امروزی همه رسانه های الکترونیکی به ویژه رسانه های شبکه ای داخلی و خارجی و اینترنت به کار گرفته می شود.

عوامل موثر در روند رو به رشد  آموزش الکترونیکی(1)


تمامی موارد بالا سبب می شود تا بر روی عوامل تاثیرگذار تمرکز کرده تا بتوان بهترین شیوه آموزش را ارایه کرد، از این رو پژوهشگران به سه عامل کلیدی تکنولوژی، استاد و تجربیات دانش پژوهان در استفاده از تکنولوژی به عنوان عوامل موثر در روند رو به رشد  آموزش الکترونیکی اشاره دارند. البته برخی محققان بر روی میزان تعاملات نیز تاکید دارند.

هم چنین به میزانی که کاربران به کامپیوتر و استفاده کردن از آن تسلط داشته باشند نتیجه حاصل از آموزش متفاوت خواهد بود، هرچه کاربران بهتر بتوانند از اینترنت و برنامه¬های مبتنی بر وب برای یادگیری و خودآموزی استفاده کنند میزان و بهره وری فرد بهتر خواهد شد. هم چنین توجه فرد به انتخاب دوره های یادگیری الکترونیکی و مناسب بودن آن با محیط و مدت زمان یادگیری نیز می تواند در موفقیت فرد تاثیرگذار باشد.
ادامه دارد...

تهیه: سید خاموشی