تبیان، دستیار زندگی
دهمین جشنواره بین المللی پروژه های دانش آموزی تبیان در روز های 10 و 11 اردیبهشت ماه سال 94 با حضور 5000 دانش آموز در قالب 1200 تیم دانش آموزی از 16 در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی کشور برگزار گردید...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : یگانه داودی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بازتاب خبری دهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان

بازتاب خبری دهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان

دهمین جشنواره بین المللی پروژه های دانش آموزی تبیان در روز های 10 و 11 اردیبهشت ماه سال 94 با حضور 5000 دانش آموز در قالب 1200 تیم دانش آموزی از 16 در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی کشور برگزار گردید...

فیلم دهمین جشنواره ی پروژه های دانش آموزی

 • کلیپ دهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیانکلیپ دهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان
 • به تبع برپایی جشنواره، رسانه های جمعی بر آن شدند تا در قالب عکس و فیلم به پوشش خبری این رخداد بپردازند. در ادامه گزیده ای از بازتاب خبری جشنواره ارایه می گردد...

  اخبار جوانه ها:

 • بازتاب دهمین دوره جشنواره پروژه های دانش آموزی در اخبار جوانه هااخبار جوانه ها و دهمین دوره جشنواره پروژه های دانش آموزی
 • خبر شبکه 5:

 • بازتاب دهمین جشنو اره ی پروژه های دانش آموزی تبیان در خبر شبکه 5خبر شبکه 5 و دهمین جشنو اره ی پروژه های دانش آموزی تبیان
 • بخش خبری ساعت 21

 • بازتاب دهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان در خبر ساعت 21خبر ساعت 21 و دهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان
 • گزارش روز شبکه 3

 • گزارش روز شبکه 3 - دهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیانگزارش روز شبکه 3 - دهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان
 • برنامه حرف حساب

 • بازتاب خبری دهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیانبازتاب جشنواره پروژهای دانش آموزی تبیان در تلویزیون
 • تنظیم: یگانه داودی