تبیان، دستیار زندگی
در همایش ملی داناب در استان قم بیش از 55 هزار نفر از دانش آموزان دوره راهنمایی شامل این طرح شدند و برنامه هایی همچون ارائه مقاله، سرود خوانی، اجرای نمایش آب و... با همکاری دانش آموزان اجرا شد.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گزارش تصویری دانش آموزان قمی پاسبان آب می شوند

 • گزارش تصویری دانش آموزان قمی پاسبان آب می شوند
  گزارش تصویری دانش آموزان قمی پاسبان آب می شوند
 • گزارش تصویری دانش آموزان قمی پاسبان آب می شوند
  گزارش تصویری دانش آموزان قمی پاسبان آب می شوند
 • گزارش تصویری دانش آموزان قمی پاسبان آب می شوند
  گزارش تصویری دانش آموزان قمی پاسبان آب می شوند
 • گزارش تصویری دانش آموزان قمی پاسبان آب می شوند
  گزارش تصویری دانش آموزان قمی پاسبان آب می شوند
 • گزارش تصویری دانش آموزان قمی پاسبان آب می شوند
  گزارش تصویری دانش آموزان قمی پاسبان آب می شوند
 • گزارش تصویری دانش آموزان قمی پاسبان آب می شوند
  گزارش تصویری دانش آموزان قمی پاسبان آب می شوند


منبع:خبرگزاری راه دانا

بخش سفیران تبیان