یک حبه قند را روی شعله بگیرید، اصلا نمی سوزد. بلکه اگر آن را مدت زیادی روی شعله نگه دارید، ذوب می شود، و قطره قطره می ریزد. از دوستانی که ناظر این آزمایش هستند، بپرسید که آیا راهی برای سوزاندان جبه قند می شناسند؟ شاید برخی ها آن را مجدداً امتحان خواهند...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

قندی که می سوزد

قند

مواد و وسایل لازم

یک تکه قند

یک مولد گرمایشی مانند یک فندک

یک عود

 

روش کار

یک حبه قند را روی شعله بگیرید، اصلا نمی سوزد. بلکه اگر آن را مدت زیادی روی شعله نگه دارید، ذوب می شود، و قطره قطره می ریزد. از دوستانی که ناظر این آزمایش هستند، بپرسید که آیا راهی برای سوزاندان جبه قند می شناسند؟ شاید برخی ها آن را مجدداً امتحان خواهند کرد، ولی سعی بیهوده است.

قندی که می سوزد


ظاهرا قند نمی سوزد، بلکه در اثر حرارت به کارامل تبدیل می شود. حال شما عود را روشن کنید، و خاکستر آن را به قند بمالید. سپس کبریتی بکشید، و حبه قند را روی آن بگیرید. این بار قند مثل چوب می سوزد، و مایه ی تعجب حاضران می گردد. رل خاکستر عود را در مورد سوختن قند می توان به فتیله ی چراغ نفتی یا شمع تشبیه کرد، که سبب سوختن نفت یا پارافین می شود.  
 

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان