تبیان، دستیار زندگی
در اینجا شما با نیروی گریز از مرکز و نیروی جانب مرکز از نزدیک آشنا شدید، و حالا می توانید درک کنید، که چرا کره ی ماه روی زمین سقوط نمی کند...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آزمایش ساده ای مربوط به گریز از مرکز

چوب پنبه

مواد و وسایل لازم

یک تکه نخ حدود 1 متر

یک لوله ی پلاستیکی ( مثلاً بدنه ی خاجی یک خودکار مصرف شده )

یک پاک کن کوچک

روش کار

در هوای آزاد یک جسم کوچک  مثل یک پاک کن را به نخ ببندید. از یک سر نخ بگیرید، و آن را به چرخش درآورید. مسیر این جسم در هوا به صورت یک دایره خواهد بود.

آزمایش ساده ای مربوط به گریز از مرکز

در یک لحظه سر نخ را رها کنید. جسم مسیر خود را ترک خواهد کرد، و این بار در یک مسیر نسبتاً مستقیم از شما دور خواهد شد. در واقع وقتی جسم حرکت دورانی دارد، دارای نیروی گریز از مرکز است، و اگر بخواهیم حرکت دورانی خود را ادامه دهد، بایستی نیروی دیگری به نام جانب مرکز بر آن وارد کنیم، و جسم را همواره به طرف مرکز دایره بکشانیم. این نیرو را می توان در شعاع های مختلف، و سرعت های متفاوت، بررسی کرد.

کافی است که ابتدا یک لوله ی پلاستیکی به طول 15 سانتی متر ( مثلاً بدنه ی خاجی یک خودکار مصرف شده ) تهیه کنید، و یک نخ معمولی به طول تقریبی 1 متر، و دو مداد پاک کن یکی نسبتاً بزرگ و دیگری معمولی، فراهم سازید. و آن گاه، مطابق شکل، نخ را از لوله ی خودکار عبور دهید، و هر یک از مداد پاک کن ها را به یک انتهای نخ ببندید. اکنون لوله را به طول قایم به دست بگیرید، به طوری که مداد پاک کن بزرگ در پایین، و کوچک در بالا قرار گیرد.

مسلماً مداد پاک کن سنگین به پایین کشیده خواهد شد، و دیگری را نیز با خود خواهد کشید. حالا با دست خود نخ را طوری میزان کنید، که نصفش در بالا، و نصف دیگرش در پایین باشد. و ضمن اینکه وسط نخ را به بالای لوله می فشارید، با چرخاندن لوله ی خودکار، مداد پاک کن کوچک را به چرخش در آورید. سپس آرام آرام فشار دست خود را از نخ کم کنید، و آن را به حال خود رها سازید. ملاحظه خواهید کرد، که مداد پاک کن سنگین نه تنها مداد پاک کن سبک را پایین نمی کشد، بلکه خود نیز به آرامی بالا می رود. و هر قدر سرعت را بیشتر کنید، مداد پاک کن بزرگ بیشتر بالا کشیده می شود.

آزمایش ساده ای مربوط به گریز از مرکز


در اینجا شما با نیروی گریز از مرکز و نیروی جانب مرکز از نزدیک آشنا شدید، و حالا می توانید درک کنید، که چرا کره ی ماه روی زمین سقوط نمی کند. زیرا کره ی ماه در یک مسیر دایره ای دور کره ی زمین حرکت می کند، و نیروی گریز از مرکز حاصل با نیروی جاذبه ی موجود بین دو کره برابر است. 

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان