تبیان، دستیار زندگی
رنگ سبز گیاهان به یک ماده ی مخصوص به نام سبزینه یا کلروفیل مربوط است. و همین کلروفیل گیاه را قادر می سازد، که از هوا و زمین موادی به خود جذب کند، و آن ها را به صورت پروتئین و قند در آورد....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آزمایش مربوط به سبزینه ی گیاهان

ایده برگزیده زیست نهمین دوره

رنگ سبز گیاهان به یک ماده ی مخصوص به نام سبزینه یا کلروفیل مربوط است. و همین کلروفیل گیاه را قادر می سازد، که از هوا و زمین موادی به خود جذب کند، و آن ها را به صورت پروتئین و قند در آورد. در روی کره ی زمین تنها گیاهان سبز می توانند چنین کاری انجام دهند، و غذای سایر موجودات را فراهم سازند. زیرا جانوران گیاه خوار نیز این مواد را می خورند، تا زنده بمانند. موجودات گوشت خوار هم از این حیوانات گیاه خوار تغذیه می کنند، تا انرژی لازم برای ادامه ی زندگی را تامین کنند.
دو سوم ماده ی رنگی گیاهان را کلروفیل تشکیل می دهد. اما رنگ های دیگری نیز مخلوط با آن در داخل برگ ها وجود دارند، که یکی از آن ها اگزانتوفیل (زردینه) و دیگری کاروتین نام دارد، که زرد مخصوص به رنگ هویج است.

ماده ی دیگری از این سری آنتوسیاتین یا (آنتیوسیانین) نام دارد، که رنگ قرمز روشن دارد. اما تا وقتی که کلروفیل در برگ وجود دارد. رنگ های دیگر نمی توانند خود نمایی کنند.

آزمایش مربوط به سبزینه ی گیاهان


ولی در پاییز، که کلروفیل در گیاهان رو به کاهش می گذارد، و سرانجام از بین می رود، تأثیر مواد رنگی دیگر روی برگ ها ظاهر می شود، و ما تماشاگر برگ های زرد و قرمز در این فصل می شویم.
در آزمایش ساده ای که این جا مطرح می کنیم، شما می توانید کلروفیل را از سایر مواد رنگی جدا کنید.

وسایل و موداد لازم :

یک الک سیمی به قطر 20 و عمق 10 سانتی متر.

یک کاسه ی تقریبا بزرگ معمولی.

مقداری الکل متیلیک (متانول). ی

ک قاشق. یک قطعه کاغذ صافی.

یک لیوان بلند و باریک.

مقداری برگ اسفناج.

روش کار:

پس از تهیه ی این مواد و وسایل، ابتدا در کاسه ی بزرگ کمی الکل متیلیک بریزید. سپس برگ های اسفناج را در الک سیمی قرار دهید، و با قاشق له کنید، تا مایع غلیظ سبز رنگی از آن پایین بریزد، و با الکل مخلوط شود. مایع حاصل را به هم بزنید، و آن را در لیوان بلند بریزید، و مطابق شکل، کاغذ صافی را، به کمک یک میخ بلند که در یک انتهای آن فرو برده اید، در لیوان به صورت آویخته نگه دارید، و مدت یک الی دو ساعت صبر کنید.

آزمایش مربوط به سبزینه ی گیاهان


ملاحظه خواهید کرد، که الکل به تدریج درکاغذ صافی بالا می رود، و رنگ های موجود در مایع را نیز با خود بالا می کشد. اگزانتوفیل (زردینه) سریع تر از کلروفیل (سبزینه) در کاغذ صافی بالا می رود. و به این ترتیب انتهای فوقانی کاغذ صافی به رنگ زرد، و انتهای پایینی آن به رنگ سبز در می آید. اگر این آزمایش را با برگ های زرد پاییزی انجام دهید، شما فقط شاهد بالا رفتن رنگ زرد در کاغذ صافی خواهد بود.


بیشتر بدانید:

که اگر موادی را در الکل حل کنیم، و آن ها را به وسیله ی کاغذ صافی از هم جدا کنیم، این کار کروماتوگرافی نام دارد.

مطالب مرتبط:

چراغ قوه چگونه کار می کند؟

باران بسازیم!

چرا کاغذ خیس نمی شود؟

کشف بزرگنمایی

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان