تبیان، دستیار زندگی
١- نی های نوشیدنی را در رنگ های مختلف به تعداد زیاد تهیه کنید. ٢- مقوای سفید رنگ و یا رنگی برای زمینه را به اندازه ی دلخواه تهیه کنید. ٣- طرح خود را با مداد بر روی مقوا بکشید. 4- نی ها را به اندازه ی طرح با قیچی کوتاه کنید. 5- نی های کوتاه شده را با چسب .
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کاردستی با نی نوشیدنی ها

با کمی خلاقیت می توان کاردستی های جالبی با وسایل ساده درست کرد. مثلا با چیدن نی های رنگی  مختلف در کنار هم می توانید کلی کاردستی جالب و هیجان انگیز درست کنید. از جمله، هواپیما، منظره،‌ آدمک، پرنده، قایق،‌ ماهی و .....

وسایل لازم:

کاردستی با نی نوشیدنی هانی های رنگی

کاردستی با نی نوشیدنی هاصفحه یا برگه سفید مقوایی

کاردستی با نی نوشیدنی هاچسب مایع یا ماتیکی

کاردستی با نی نوشیدنی هامداد

کاردستی با نی نوشیدنی هاقیچی

به جز طرح ها و شکل های زیر، با استفاده از نی  های مختلف برای خودتان شکل های دیگری بسازید.

کاردستی با نی نوشیدنی ها  کاردستی با نی نوشیدنی ها
کاردستی با نی نوشیدنی ها  کاردستی با نی نوشیدنی ها
کاردستی با نی نوشیدنی ها  کاردستی با نی نوشیدنی ها
کاردستی با نی نوشیدنی ها   کاردستی با نی نوشیدنی ها
کاردستی با نی نوشیدنی ها  کاردستی با نی نوشیدنی ها
کاردستی با نی نوشیدنی ها

منبع: کتاب مجموعه ی با هم بسازیم، تصویر گر: مهناز نخعی

تهیه و تنظیم: نسرین صادقی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.