تبیان، دستیار زندگی
دیپلمه های سال 84 تا 93 با عنوان رشته های تحصیلی ریاضی فیزیك، علوم تجربی، ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی باید برای ثبت نام در کنکور سراسری سوابق تحصیلی خود را دریافت کنند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

الزام دریافت سوابق تحصیلی برای دیپلمه های 84 به بعد

دیپلمه ‌های سال 84 تا 93 با عنوان رشته های تحصیلی ریاضی فیزیك، علوم تجربی، ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی باید برای ثبت نام در کنکور سراسری سوابق تحصیلی خود را دریافت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان مشمول اعمال سوابق تحصیلی متقاضی‌ ثبت‌ نام‌ و شركت‌ در آزمون‌ سراسری‌ برای‌ دوره‌های‌ روزانه‌، نوبت دوم (شبانه‌)، نیمه حضوری، مجازی، دانشگاه فرهنگیان و پردیس خودگردان دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالی‌، دانشگاه‌ پیام‌ نور و موسسات‌ آموزش‌ عالی‌ غیرانتفاعی‌ و غیردولتی‌ سال 1394 و نیز متقاضیان تحصیل در آن دسته از  كد رشته های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی كه پذیرش در رشته های مذكور بر اساس آزمون صورت می پذیرد باید نسبت به دریافت سوابق تحصیلی خود اقدام کنند.

الزام دریافت سوابق تحصیلی برای دیپلمه های 84 به بعد

ثبت نام در آزمون سراسری سال 94 منحصراً در یك مرحله از تاریخ 19 تا 28 بهمن انجام می شود.

داوطلبان متقاضی ثبت نام و شركت در آزمون‌ سراسری‌ سال‌ 1394 دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالی و دانشگاه آزاد اسلامی مشمول اعمال سوابق تحصیلی می توانند با مراجعه به سایت اینترنتی وزارت آموزش و پرورش به آدرس: http://dipcode.medu.ir برای دریافت كد سوابق تحصیلی (اطلاعات دانش‌آموزی برای داوطلبان مشمول احتساب سوابق تحصیلی، شامل دیپلمه‌های سال 1384 تا سال 93 با عنوان رشته های تحصیلی ریاضی فیزیك، علوم تجربی، ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی) اقدام کنند. سایت مذكور درحال حاضر فعال است.

داوطلبانی كه موفق به مشاهده و دریافت كد سوابق تحصیلی نمی شوند ضروری است از طریق سامانه (http://dipcode.medu.ir) مشكل خود را در رابطه با عدم مشاهده سوابق تحصیلی، به بصورت الكترونیكی به منطقه اخذ دیپلم خود اعلام کنند.

داوطلبان درصورت ضرورت می‌توانند با مراجعه حضوری به اداره آموزش و پرورش منطقه اخذ دیپلم نسبت به رفع اشكال و دریافت كد سوابق تحصیلی خود اقدام کنند.

داوطلبانی كه به هر دلیل تا پایان مهلت ثبت‌نام، موفق به دریافت كد سوابق تحصیلی خود نشوند، به هیچ وجه امكان ثبت نام نخواهند داشت.


مرکز یادگیری سایت تبیان - تجمیع و تنظیم: علی سرمدی
منبع: kanoon.ir