تبیان، دستیار زندگی
مجموعه قزاقخانه مربوط به دوره قاجار و دوره پهلوی، درشمال میدان مشق سابق (باغ ملی) جای گرفته است. در سال 1380 خرید بخش عمده ای از عمارت قزاقخانه توسط دانشگاه هنر انجام شد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مجموعه قزاقخانه

مجموعه قزاقخانه مربوط به دوره قاجار و دوره پهلوی، درشمال میدان مشق سابق (باغ ملی) جای گرفته است. در سال 1380 خرید بخش عمده ای از عمارت قزاقخانه توسط دانشگاه هنر انجام شد.
این اثر تاریخی اکنون حال و روز خوشی ندارد. بیشتر به متروکه‌ای شبیه شده و نیاز به حفاظت و مرمت فوری دارد؛ این اثر در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۸۵ با شمارهٔ ثبت ۱۸۶۷۴ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 • مجموعه قزاقخانه
  مجموعه قزاقخانه
 • مجموعه قزاقخانه
  مجموعه قزاقخانه
 • مجموعه قزاقخانه
  مجموعه قزاقخانه
 • مجموعه قزاقخانه
  مجموعه قزاقخانه
 • مجموعه قزاقخانه
  مجموعه قزاقخانه
 • مجموعه قزاقخانه
  مجموعه قزاقخانه
 • مجموعه قزاقخانه
  مجموعه قزاقخانه
 • مجموعه قزاقخانه
  مجموعه قزاقخانه
 • مجموعه قزاقخانه
  مجموعه قزاقخانه
 • مجموعه قزاقخانه
  مجموعه قزاقخانه

بخش گردشگری تبیان

برگرفته از خبرگزاری میراث فرهنگی