تبیان، دستیار زندگی
● آینده روشن (كیوشی كوروساوا) ● كاراندیرو ( هكتور بابنكو) ● سه ژور - لا (رائول روئیز) ● داگویل ( لارس فون تریه) ● فیل(گوس دن سنت) ● ایل سوره آلتروه (پوپی آواتی) ● لیلی كوچولو ( كلود...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فیلم های بخش مسابقه ی پنجاه و ششمین جشنواره بین المللی فیلم كن

● آینده روشن (كیوشی كوروساوا)

● كاراندیرو ( هكتور بابنكو)

● سه ژور - لا (رائول روئیز)

● داگویل ( لارس فون تریه)

● فیل(گوس دن سنت)

● ایل سوره آلتروه (پوپی آواتی)

● لیلی كوچولو ( كلود میلر)

● لس كوته لته ( برتران تاورنیه)

● لس اگارس (آندره شین)

● تهاجم بربرها ( دنیس آركاد)

● رودخانه مرموز ( كلینت ایست وود)

● پره و فمیلس (الكساندر سوكوروف)

● پروانه ارغوانی (یه لو)

● شارا (نائومی كاواسه)

● استخر شنا (فرانسیس وزون)

● خرگوش قهوه ای (وینست گالو)

● داستان مدآب (پیتر گرینوی)

● ترسیا ( برتران بونلر)

● اوزاك ( نوری بیگله سیلان)

● ساعت پنج عصر (سمیرا مخملباف) از ایران

دریای نور