تبیان، دستیار زندگی
در بخش محلول ها از مفاهیمی چون نقطه ذوب، جوش و انجماد آنها بحث شد. اما نسبت به این مفاهیم علمی اشتباهات رایجی میان عامه مردم وجود دارد که نشان از درک غلط این مسایل است. در اینجا سعی بر توضیح این اشتباهات و اصلاح آنها شده است.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اشتباهات علمی عامیانه

چکیده: در بخش محلول ها از مفاهیمی چون نقطه ذوب، جوش و انجماد آنها بحث شد. اما نسبت به این مفاهیم علمی اشتباهات رایجی میان عامه مردم وجود دارد که نشان از درک غلط این مسایل است. در اینجا سعی بر توضیح این اشتباهات و اصلاح آنها شده است.


شرح درس:
نقطه انجماد و نقطه ذوب:

اگر از مردم عادی بپرسید آب در دمای صفر درجه سانتیگراد در چه حالتی است، پاسخ اکثر آنها حالت جامد (یخ) خواهد بود. این باور کاملا اشتباه است. در حقیقت آب در دمای صفر درجه سانتیگراد می تواند به هر دو حالت مایع و جامد باشد. اگر ظرف آبی را سرد کنیم، دمای آن مرتبا کاهش یافته تا به صفر درجه سانتیگراد می رسد. در این حالت آب صفر درجه خواهیم داشت. حال اگر آن را به قدر کافی سرد کنیم، آب شروع به انجماد کرده و تبدیل به یخ صفر درجه خواهد شد. اگر باز هم دما کاهش یابد، دمای یخ به زیر صفر خواهد رسید.

اشتباهات علمی عامیانه

هر گرم آب خالص برای اینکه دمای آن یک درجه کاهش یابد باید یک کالری ( ٤.٢ ژول) گرما از دست بدهد. ولی وقتی دمای آن به صفر درجه رسید، برای اینکه یک گرم آب صفر درجه تبدیل به یخ صفر درجه شود، باید ٨٠ کالری گرما از دست بدهد. همچنین یک گرم یخ صفر درجه باید ٨٠ کالری گرما بگیرد تا به آب صفر درجه تبدیل شود. این مقدار گرما را گرمای ذوب یخ می گویند.

اشتباهات علمی عامیانه

نقطه جوش آب:

اشتباهات علمی عامیانه
برخی مردم بر این باورند که اگر آب سریع تر بجوشد دمای آن بالاتر می رود و در نتیجه غذای داخل آب زودتر می پزد. این باور غلط، باعث هدر رفتن انرژی زیادی می شود. هر مایعی در فشار ثابت در دمای معینی می جوشد. آب خالص در فشار یک اتمسفر در دمای ١٠٠ درجه سانتیگراد می جوشد. زمانی که مایعی در حال جوشیدن است، با افزایش حرارت دمای آن بیشتر نمی شود و تنها سرعت تبخیر افزایش خواهد یافت. بنابراین دمای آبی که درون ظرف در باز می جوشد از ١٠٠ درجه سانتیگراد بالاتر نمی رود و هرچه شعله گاز را بیشتر کنیم سرعت پختن غذا افزایش نمی یابد. در نتیجه برای جلوگیری از اتلاف سوخت، باید شعله چراغ گاز را طوری تنظیم کرد که آب از جوشیدن نیفتد ولی سرعت جوش آن کمینه باشد.
توجه: در فشار ثابت نقطه جوش مایع نیز همواره ثابت است ولی اگر مایع در ظرف سربسته ای مانند زودپز قرار بگیرد، چون فشار وارد بر سطح مایع افزایش می یابد، نقطه جوش آن بالاتر می رود. برای مثال دمای جوش آب در داخل زودپز ممکن است به ١٠٤ درجه سانتیگراد یا بیشتر هم برسد.


مرکز یادگیری سایت تبیان – تهیه و تنظیم: مهسا شاه حسینی