تبیان، دستیار زندگی
همانطور که در درس های قبل اشاره شد ذره های کلوییدی در حال جنب و جوش دایمی بوده و می توانند ذره های باردار مانند یون ها را در سطح خود جذب کنند. برای مطالعه حرکت ذره های کلوییدی باردار می توان از میدان الکتریکی استفاده کرد.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ذره های کلوییدی در میدان الکتریکی

چکیده: همانطور که در درس های قبل اشاره شد ذره های کلوییدی در حال جنب و جوش دایمی بوده و می توانند ذره های باردار مانند یون ها را در سطح خود جذب کنند. برای مطالعه حرکت ذره های کلوییدی باردار می توان از میدان الکتریکی استفاده کرد.


شرح درس:
الکتروفورز دستگاهی است که می تواند با تنظیم PH محیط، پروتئین ها را جداسازی و خالص کرده و مورد مطالعه قرار دهد. مطالعه حرکت ذره های کلوییدی باردار در میدان الکتریکی به کمک این دستگاه زمینه خوبی را برای پژوهش های زیست شناختی روی پروتئین ها فراهم می آورد.

ذره های کلوییدی در میدان الکتریکی

جالب است بدانید که از الکتروفورز به عنوان یک ابزار ضروری در فناوری DNA، برای جداسازی فیزیکی درشت مولکول هایی همچون پروتئین و اسید نوکلئیک بر اساس بار الکتریکی و اندازه آنها نیز استفاده می شود.
یکی از راه های پایدار کردن کلوییدها کاهش غلظت یون های حاصل از الکترولیت ها در آنها می باشد. فرایند جدا کردن یون ها از یک کلویید، دیالیز نام دارد. این کار معمولا به کمک غشاهای مناسبی انجام می شود. امروزه از روش دیالیز به طور گسترده برای تصفیه خون افراد مبتلا به نارسایی کلیه استفاده می شود.
برخی آلاینده های محیط زیست از نوع ذره های کلوییدی هستند. برای پالایش هوای آلوده به این ذره ها از رسوب دهنده کوترل استفاده می شود. در این دستگاه آلاینده هایی مانند دود و گرد و غبار در یک میدان الکتریکی قوی قرار می گیرند و چون بار الکتریکی دارند، جذب صفحه های باردار این دستگاه می شوند و پس از خنثی شدن بار الکتریکی، این ذره ها به پایین سقوط می کنند.

ذره های کلوییدی در میدان الکتریکی مرکز یادگیری سایت تبیان – تهیه و تنظیم: مهسا شاه حسینی