تبیان، دستیار زندگی
مدیرکل دفتر تالیف کتب درسی در گردهمایی معاونین تربیت بدنی و سلامت استانهای سراسر کشور از ساخت چندین فیلم آموزشی برای درس تربیت بدنی دوره تحصیلی ابتدایی خبر داد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ساخت چندین فیلم آموزشی برای درس تربیت بدنی دوره ابتدایی

ساخت چندین فیلم آموزشی برای درس تربیت بدنی دوره ابتدایی


 مدیرکل دفتر تالیف کتب درسی در گردهمایی معاونین تربیت بدنی و سلامت استانهای سراسر کشور از ساخت چندین فیلم آموزشی برای درس تربیت بدنی دوره تحصیلی ابتدایی خبر داد.


محمود امانی اظهار کرد: دانش آموزان امروزی به دلیل پیشرفت تکنولوژی، بیشتر با ماشین سرو کار دارند و به همین دلیل تحرک و جنب و جوش لازم را ندارند بنابراین باید درس تربیت بدنی در مدارس احیا شود.

وی افزود: سند تحول بنیادین، سند با ارزشی است که در اختیار ما قرار دارد و تعریفی از تعلیم و تربیت در آن شده است که قابلیت طرح درجامعه جهانی دارد. در همه بخشهای سند تحول بنیادین به مسائل جسمانی دانش آموزان تاکید شده و در موضع سلامت نیز آموزش هایی را باید به دانش آموزان بدهیم.

دانش آموزان امروزی به دلیل پیشرفت تکنولوژی، بیشتر با ماشین سرو کار دارند و به همین دلیل تحرک و جنب و جوش لازم را ندارند بنابراین باید درس تربیت بدنی در مدارس احیا شود.

امانی افزود: یکی از مهمترین کارهای ما در دفتر تالیف ایجاد محتوای آموزشی بر اساس نظام یاددهی و یادگیری و توجه به نیازهای دانش آموزان برای ساعات تربیت بدنی و سلامت است .

وی گفت: در گذشته برای درس تربیت بدنی محتوایی وجود نداشت و معلمان با استفاده از خلاقیت خود آموزش هایی برای دانش آموزان ارائه می کردند اما اکنون شرایط متفاوت است. امانی ادامه داد: چند فیلم یک ساعته جذاب برای درس تربیت بدنی دوره ابتدایی ساخته شده که به زودی در اختیار آنها قرار می گیرد.

وی یادآور شد: برای توانمندسازی معلمان تربیت بدنی باید تلاش کنیم و آنها را با مسائل روز آشنا کنیم تا بتوانند به خوبی تدریس کنند.


منبع: خبرگزاری پانا

 بخش سفیران تبیان