تبیان، دستیار زندگی
سایت فرهنگی اطلاع رسانی تبیان در پی انتشار نامه مقام معظم رهبری خطاب به جوانان اروپایی، در مقاله ای اجتماعی به تحلیل «فرق جوان ایرانی و اروپایی» پرداخت.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فرق جوان ایرانی و اروپایی

جوانان ایرانی

سایت فرهنگی اطلاع‌رسانی تبیان در پی انتشار نامه مقام معظم رهبری خطاب به جوانان اروپایی، در مقاله ای اجتماعی به تحلیل «فرق جوان ایرانی و اروپایی» پرداخت.

به گزارش روابط عمومی، بخش اجتماعی موسسه فرهنگی اطلاع‌رسانی تبیان این مقاله را پس از انتشار و استقبال جهانی از نامه مقام عظمای ولایت خطاب به جوانان اروپایی تهیه و منتشر کرده است.

پگاه تشکری در این مقاله می نویسد:« از دید بسیاری از پژوهشگران مسائل جوانان، گسترش امکانات ارتباطی و نیز تحرک بیشتر افراد در سطح دنیا زمینه های شکل گیری نوعی فرهنگ نسبتا همگون جهانی را فراهم آورده است.این همگونی به خصوص در مورد جوانان قابل مشاهده است. شبکه های اجتماعی: خانواده و دوستان. تحقیقات بسیار نشان داده اند که یکی از عوامل مهم ایجاد رضایت از زندگی و نیز احساس شادی در میان جوانان برخورداری آنها از شبکه های روابط اجتماعی محبوب و متنوع است. در این زمینه اعضای بلافصل خانواده قطعا اولین مدار چنین شبکه ای را شکل می دهند. اما رشد خرده فرهنگی خاص جوانان در همه کشورها به مرور موجب آن شده است که جوانان وقت بیشتری را با دوستان خود که در برخورداری از خرده فرهنگ با آنان مشترکات زیادی دارند بگذرانند.ترکیب مناسب این دو حلقه (خانواده و دوستان) است که شبکه روابط اجتماعی پایدار و لذت بخشی را برای جوانان فراهم می‌کند. با این حال خانواده در اکثر کشورها (چه توسعه یافته و در حال توسعه) اهمیت بسیار زیادی برای جوانان دارد.حضور ملموس اعضای خانواده در شبکه روابط اجتماعی جوانان اگر چه به خودی خود پدیده ی مثبتی تلقی می‌شود اما ترکیب آنان با حضور کم رنگ دوستان و همکاران ترکیب خاصی را در شبکه روابط اجتماعی جوانان ایجاد می‌کند که می تواند با نارضایتی های آنان از زندگی مرتبط باشد.همچنین تمرکز بالای ارتباطات اجتماعی جوانان به تعامل با افراد خانواده مانع شکل گیری مهارت های مربوط به تعامل با سایر افراد جامعه می‌شود که این امر به نوبه خود بر سطح فعالیتهای اجتماعی در کل جامعه تاثیر کاهنده ای خواهد داشت.حال به بررسی مطالعات جوانان در ایران و متغیرهای مربوط به آن می پردازیم. متغیر تعلق خاطر به وطن:احساس تعلق جوانان ایرانی نسبت به هویت ملی خود از اکثر کشورها در تحقیقات بیشتر است.این احساس تعلق هم در میان جوانانی قوت دارد که خود را قبل از هرچیز ایرانی می دانند و هم در میان جوانانی که قبل از هرچیز خود را مسلمان قلمداد می‌کنند.این احساس تعلق در سال های اخیر مختصری در بین جوانان افزایش یافته است.متغیر سیاست: از جمله جنبه هایی که جوانان ایرانی را از جوانان سایر کشورها جدا می‌کند میزان اهمیتی است که برای سیاست قائل هستند. این حساسیت ها تنها در سطح حساسیت های شخصی باقی نمی مانند و در میزان گفت و گوها و بحث های سیاسی نیز خود را نشان می دهند. این تفاوت ها زمانی اهمیت بیشتری می یابند که بدانیم طی دهه گذشته میزان کم حساسیت جوانان در کشورهای صنعتی به مسائل سیاسی و تلاش برای دگرگون کردن این وضعیت یکی از دغدغه های بزرگ حکومت های این کشور ها را در دهه گذشته تشکیل می داده است. با این حساب حساسیت جوانان ایرانی به مسائل سیاسی امتیازی چشمگیر برای جامعه به حساب می آید که البته نحوه بهره برداری از آن مستلزم رعایت ظرافت ها و وجوه و درایت خاصی است. متغیر نگاه به دیگران: مطالعات اخیر در بسیاری از جوامع حکایت از آن دارند که جوانان دچار نوعی بحران در رابطه با سایر افراد جامعه اند.پژوهش گرانی که به خصوص در مورد نسل ایکس آمریکا مطلب نوشته اند اذعان کرده اند که این نسل دچار نوعی سوءظن و بدبینی نسبت به سایر افراد جامعه و به خصوص نسل پیش از خود هستند و گمان می‌کنند که همه در صدد تحقیر و کوچک شمردن آنها هستند و دائما سعی می‌کنند تا موفقیت های خود و بی کفایتی های نسل جوان را به رخشان بکشند که همین مسئله بحرانی جدی در روابط جوانان با سایرین به وجود آورده است. میزان بالای اعتماد به نفس نسبت به سایرین در میان جوانان ایرانی به خودی خود پدیده ای مثبت تلقی می‌شود زیرا حاکی ازآن است که پدیده ی نزاع نسل ها در ایران به اندازه دیگر کشورها شدت ندارد اما این امر را باید در پرتو پدیده دیگری نیز نگریست.»

متن کامل این مقاله در بخش اجتماعی سایت تبیان قابل مشاهده است.

تنظیم: هومن بهلولی